La renúncia a reclamar els diners de la clàusula sòl és nul·la segons Luxemburg

clàusula sòl

Després de la recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, TJUE, de 9 de juliol de 2020, ja poden reclamar al Banc aquells clients que tenen clàusula sòl, però que van signar un contracte de renúncia a reclamar. En aquests documents redactats pel banc, el client a canvi d'una rebaixa o de l'eliminació de la clàusula sòl, es compromet a no reclamar.

Conflicte d'interessos entre el Banc i el client

Aquests contractes els signaven els clients perquè eren l'única manera que els baixés la quota del préstec de la hipoteca. Després de signar-los molts es van penedir en veure la quantitat de diners que es va quedar el Banc de la seva clàusula sòl.

Contractes poc transparents

El Banc realment va tornar a enganyar al seu client fent-li signar una renúncia a reclamar els 8.000, 10.000, 20.000 euros que hauria pogut recuperar en els tribunals amb alta possibilitat d'èxit. De fet finalment un 98% dels que han acudit al Jutjat ha tingut èxit. Es pot consultar a les estadístiques de l'administració de justícia.

En el contracte, no s'especificava mai l'import renunciat, tot i ser un element fàcilment calculable per un Banc transparent. La dada hauria ajudat al client a decidir, per la qual cosa és una de les raons per les quals el TJUE ha considerat no transparents aquells contractes on no es concretava l'import pagat de més per la clàusula sòl.

Què fer ara?

És recomanable no fiar-se més del Banc i acudir a un advocat especialista en la matèria que reclami extrajudicialment, després d'això, ja que el més segur és que el Banc no s'avingui a pagar res de la clàusula sòl, caldrà presentar una reclamació judicial.

crossmenu