Una altra sentència de Clàusula sòl en contra de Catalunya Banc

Catalunya Banc s'ha vist obligada a tornar les quantitats que va cobrar de més a uns clients per imposar una clàusula sòl quan van renovar la hipoteca, així ho ha estimat un jutge de Barcelona que conclou que no hi va haver la informació necessària i que la clàusula és "abusiva", i la declaració nul·la.

Aquest cas, com molts altres més, afecta una família que va pactar el 2006 una ampliació de la hipoteca fins a un total de 280.000 euros.

El 2010 van comunicar al banc que no podrien fer front als pagaments, la seva entitat els va oferir una carència de cinc anys, dos anys després, els clients van demanar posar fi a aquest període de carència. El banc els va posar traves i els va comunicar que, entre les condicions fixades, hi havia "un túnel hipotecari de tipus d'interès", amb un sòl del 3,5 % i un sostre del 15%.

El jutge ha conclòs que la clàusula sòl és "abusiva". Quan es va signar el contracte, l'índex de referència pactat (euríbor) tenia "una clara tendència a la baixa i estava a l'1,2%". Sobre la clàusula sòl, "no consta que fos expressament negociada ni consentida", segons la sentència, que la declaració nul·la per abusiva i que l'entitat "no va facilitar cap informació" perquè els seus clients coneguessin "l'abast que podia tenir la seva inclusió en el contracte". La nul·litat d'aquesta clàusula "ha de comportar la restitució de les quantitats", segons es desprèn de la sentència.

crossmenu