Un jutjat de Bilbao declara nuls els contractes d'unes preferents i obliga a retornar 127.200 euros

El Jutjat de Primera Instància número 10 de Bilbao ha declarat nuls els contractes d'adquisició d'unes participacions preferents i obliga a retornar als seus titulars els 127.200 euros invertits.

D'aquesta manera, estima íntegrament la demanda d'un matrimoni, titulars de participacions preferents de Caixa Galicia (ara NCG Banc), que al·legaven que se'ls va oferir un dipòsit "bo i segur" i que es "van ometre" les "verdaderes característiques" del producte. Els demandants van subscriure dos ordres de compra el 17 de novembre del 2003.

Per la seva banda, l'entitat va assegurar que els demandants van acudir al banc interessats en la inversió en participacions preferents i que se'ls va informar dels "riscos de fluctuació" al mercat de les participacions.
La sentència, que assenyala que el producte adquirit, es determina com a "instruments de risc elevat", afirma que no consta que l'entitat demandada proporcionés "informació suficient" als demandants sobre la naturalesa del producte, que és "especialment complex", a més de "perpetu". Respecte dels demandants, assegura que no tenien, "en absolut, de coneixements financers, i molt menys de productes complexos com les preferents".

A més, la resolució judicial s'assenyala que en cap dels documents de compra de valors es fa constar els elements essencials del contracte subscrit. La sentència apunta també que no queda acreditat que es lliurés als demandants el fullet informatiu / tríptic de l'emissió inscrit en els registres de la CNMV. La resolució considera constatada la "falta d'una informació clara, precisa i suficient" que "fes èmfasi en els riscos contractats" i que "fes comprendre" als demandants que el producte era "especialment complex" i que no garantia la devolució del principal ni una "rendibilitat segura".

El jutjat acorda, per tant, la nul·litat dels contractes d'ordres de valors i condemna a la demandada a retornar als titulars de les aportacions dels 127.200 euros invertits més els interessos legals meritats des de la subscripció de les ordres de valors. D'aquesta quantitat es descomptaran les sumes abonades en concepte de rendiments.

crossmenu