Reclamar les despeses hipotecàries és possible

Després de les sentències sobre despeses hipotecàries del Tribunal Suprem, milers d'hipotecats estan demanant als seus bancs per les despeses d'hipoteca i altres clàusules abusives. Segons despatxos d'advocats consultats, les recuperacions ronden els 2500/3000 euros més interessos, només de despeses d'hipoteca, sense comptar la comissió d'obertura.

Conceptes com les despeses de Notaria, Registre, Taxació i Gestora es poden recuperar, a aquestes quantitats sempre cal sumar interessos, en hipoteques amb 15 anys pot suposar afegir un 60% al recuperable. Fins i tot en les hipoteques cancel·lades es poden reclamar i en aquestes a més de les despeses de formalització es poden obtenir les despeses de cancel·lació, unes despeses que poden rondar els 1000 euros.

En hipoteques no cancel·lades, l'eliminació de les despeses de cancel·lació, suposa que en un futur, quan es cancel·li la hipoteca, que aquestes despeses hauran de ser assumides pel banc, per tant també és un avantatge més per demanar. A més de les despeses hipotecàries cal estar molt atents a la COMISSIÓ D'OBERTURA la qual també es pot recuperar i ronda entre l'1 a 2% del que es va demanar en hipoteca, quantitat que ha de ser retornada també i amb interessos.

Sempre és el client el que ha de revisar si li interessa reclamar, molts afectats pensen que només podran recuperar 1000 o 1200 euros quan consulten als bufets d'advocats, però un cop consulten entre Despeses d'hipoteca i Comissions d'obertura és fàcil trobar que les quantitats a recuperar superin els 3000 o 4000 euros.

Demandes molt ràpides i senzilles

En ser reclamacions molt senzilles, les reclamacions als jutjats van de pressa, a més de no tenir el client de comparèixer en cap judici en general, per la seva rapidesa senzillesa i gratuïtat fa que molts clients reclamin, les reclamacions per les despeses hipotecàries van en augment

FONT: Diari de Valderrueda

crossmenu