Puc reclamar al banc l'IRPH de la meva hipoteca?

La Sentència del Tribunal Europeu obre la porta perquè moltes persones puguin reclamar a les seves entitats bancàries els diners que els han cobrat indegudament per l'aplicació de l'IRPH, que pot ser nul, així com a qui se li aplica a l'IRPH un tipus fix des del 2014.

La quantitat de diners que es pot reclamar és significativa. Per exemple, si prenem com a referència un préstec de 180.000 € firmat al 2007, a 30 anys, amb IRPH +0,25% que es passés a euríbor +25%, el banc hauria de tornar 36.000 €. A més, l'amortització de capital seria d'11.000 € menys pendents de préstec.

Atesa la important quantitat de diners que se sol reclamar, moltes entitats com CaixaBank o BBVA intenten evitar-ho fent que els seus clients signin una renúncia a reclamar aquest import, a canvi de rebaixes en la quota que, en realitat, no surten tan a compte. Per exemple, el fet de signar una renúncia impediria reclamar en el cas exposat 36.000 €, o de 20.000 € a 30.000 € en el cas d'una hipoteca de 150.000 €. Per això, recomanem pensar-ho bé abans de signar la renúncia. A més, les possibilitats d'obtenir una sentència favorable són elevades. Per aquest motiu, la banca intenta oferir aquest tipus de pactes.

Com a informació addicional, un dels motius pels quals el banc sol ser condemnat a tornar tots els diners de l'IRPH és que els empleats de la sucursal, en el seu moment, no van lliurar als seus clients un document important: el gràfic explicatiu dels tipus d'interès IRPH dels dos anys anteriors a la signatura de la hipoteca. És un document que els bancs reconeixen que no van entregar perquè pensaven que no era imprescindible, però que suposava una falta d'informació rellevant per als seus clients.

En tots els nostres anys d'experiència tractant amb abusos bancaris, cap client ha pogut presentar aquest document amb la tendència de l'IRPH dels dos darrers anys, ni tenim constància que fos un dels documents lliurats i signats durant els tractes preliminars a la signatura del préstec, per tant en aquest casos les possibilitats de recuperar els diners pagats de més són encara més elevades.

crossmenu