Més de 700 escriptures hipotecàries seran inspeccionades per part de consum per comprovar irregularitats de les clàusules sòl abusives

La Secretaria General de Consum de la Conselleria d'Administració Local i Relacions Institucionals obrirà expedients sancionadors a aproximadament unes 20 entitats per clàusules sòl, l'objectiu és comprovar que els crèdits hipotecaris no inclouen clàusules sòl abusives.

En l'actualitat s'han rebut prop de 700 denúncies contra més de 20 entitats financeres per iniciar els expedients sancionadors, si escau.

En el control de les escriptures hipotecàries, s'està verificant si hi ha clàusules abusives com les denominades sòl o si hi ha en elles interessos de demora desproporcionats.

En el cas de detectar irregularitats donarà lloc a l'inici del corresponent procediment sancionador, que comportarà multes de fins a 400.000 euros si es consideren molt greus.

La Secretaria General de Consum de la Junta ha posat en marxa una campanya d'informació a través de "Consum Respon per informar les persones consumidores sobre com detectar i reclamar davant la presència de clàusules sòl abusives en la hipoteca".

crossmenu