Important precedent. L'audiència provincial de Barcelona anul·la la compra d'accions del Banc Popular i el client recupera 25.500 euros

Molts accionistes i els seus advocats estaven esperant una sentència per part de l'Audiència Provincial de Barcelona que es pronunciés per primera vegada sobre l'ampliació de capital del Banc Popular. Doncs bé, la resolució esperada ja ha arribat amb la Sentència de data 17 de gener del 2019. En aquesta Sentència examina la compra el 20 de juny de 2016 per part d'un accionista de 22.438 accions en l'ampliació de capital, 28.047,50 euros.

El fullet de l'ampliació era irreal

El Tribunal condemna al Banc Popular, ara Banc de Santander, a tornar els 28.047,50 euros invertits, més els interessos legals des de la inversió, perquè la situació financera que es reflectia en el fullet informatiu no es corresponia amb la situació econòmica financera real.

El fullet informatiu feia preveure una millora de la situació financera i no la situació d'insolvència que es va produir en menys d'un any.

Via oberta per començar a demanar al banc

La importància d'aquesta sentència, per a les demandes ja presentades o per a les reclamacions que es presentin en un futur, és palmària, ja que els jutjats de primera instància que examinin nous casos sobre accions del Banc Popular solen prendre com a referència les resolucions de l'òrgan superior com aquesta Sentència de l'Audiència Provincial que acabem d'analitzar.

Font: Lluís Ferrer de Nin, advocat de Ferrer Advocats

crossmenu