Els divorcis segueixen augmentant

Els divorcis segueixen augmentat a Espanya. Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), les demandes de divorci i de dissolució matrimonial van registrar un increment del 2,8% i un 2,4%, respectivament, en el segon trimestre del 2014.

Si un divorci és ja de per si un tràmit intricat, la cosa es complica si a més no hi ha acord entre la parella. Això pot convertir el procés de separació en un camí tortuós i molt car. Per això convé fer-se un pressupost abans de ficar-se en feina.

És difícil establir el que costa un divorci, varia precisament si es tracta d'un procés de mutu acord o bé un altre que impliqui arribar a judici. En el primer cas, a part de més barat (els cònjuges podran contractar un mateix advocat i repartir despeses) i ràpid, resultarà emocionalment menys traumàtic per a tots dos.

Si s'arriba a un contenciós, cada part haurà de pagar un advocat que defensi els seus interessos i el procés s'allargarà. Cal tenir en compte que s'hauran d'abonar també les costes del judici.

En el cas d'un divorci de mutu acord són necessaris els següents serveis per part d'un advocat: redacció i / o negociació del conveni regulador, liquidació del règim econòmic matrimonial, tramitació del procediment judicial fins a la sentència i caldrà pagar IVA, aranzels del procurador i taxes.

D'arribar a un contenciós es requereix: tramitació del procés fins a arribar a primera instància, document de les prestacions reclamades, liquidació de guanys, així com IVA, aranzels del procurador i taxes.

També cal destacar que si una de les parts vol recórrer un cop dictada la sentència, lògicament això implicarà més despeses.

Amb l'entrada en vigor de la nova llei de taxes judicials, els costos d'un divorci han crescut. Si bé cal aclarir que l'exministre de Justícia Alberto Ruiz Gallardón, impulsor d'aquesta normativa, va rectificar i va deixar lliure de taxes els divorcis de mutu acord.

Només la petició de divorci pot ascendir a uns 300 euros, tot i que la xifra pot canviar depenent d'on es dugui a terme el procés. A això caldria afegir les minutes d'advocats (entre 600 i 1.500 euros si hi ha acord i entre 1.500 i 2.000 si no n'hi ha) i procuradors (entre 500 i 1.500 euros). Si es decideix recórrer, l'apel·lació pot costar uns 900 euros aproximadament.

crossmenu