El CGPJ dóna suport a la intervenció d'advocat en les separacions i divorcis de mutu acord davant notari

El Ple del Consell General del Poder Judicial ( CGPJ ) va aprovar el passat mes de febrer l'informe sobre l'avantprojecte de Llei de Jurisdicció Voluntària en què s'aposta, entre altres coses, per mantenir en l'esfera judicial assumptes com les separacions i divorcis de mutu acord, així com la intervenció d'un advocat en aquest tipus d'expedients quan els tramitin els notaris.

L'informe, recull que la intervenció d'un advocat en aquest tipus d'expedients així com en els relatius a la capacitat de les persones, menors i família és necessària.

Recomana, que són les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta i no els notaris, que han de valorar els requisits relatius a la insuficiència de recursos econòmics que doni el dret a la prestació.

D'aquesta manera, la presència d'un advocat en els expedients notarials de separació i divorci de mutu acord és imprescindible per la raó que les parts han d’estar assistides pel seu propi lletrat.

crossmenu