El Banc d'Espanya revisarà informes de 2.000 clàusules sòl

D'ells, una tercera part es referien a incompliments normatius, mentre que la resta es derivaven de "trencaments de les bones pràctiques bancàries".

MADRID (EUROPA PRESS).- El Banc d'Espanya està estudiant si ha d'obrir expedient sancionador a diferents entitats bancàries a resultes d'algun dels més de 2.000 informes que ha emès entre juliol de 2013 i gener de 2014 donant la raó a clients que havien presentat queixes relacionades amb les clàusules sòl.

Així ho assenyala el Govern al portaveu adjunt d'Economia del PSOE al Congrés, Antonio Hurtado, en resposta a la valoració que el diputat andalús va demanar a l'Executiu sobre els efectes de la sentència del Tribunal Suprem (TS) del passat any declarant nul·la l'aplicació de clàusules sòl sense els necessaris requisits de transparència.

En el text, a què ha tingut accés Europa Press, l'executiu recorda que després de la decisió judicial va demanar al Banc d'Espanya que prestés "especial atenció" al seu compliment i esmenta un informe del passat 19 de febrer, en què el supervisor comunica que durant el segon semestre de 2013 i el mes de gener d'aquest exercici el Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions va emetre més de 2.000 informes favorables als reclamants en expedients relacionats amb les clàusules sòl.

D'ells, una tercera part es referien a incompliments normatius, mentre que la resta es derivaven de "trencaments de les bones pràctiques bancàries".

Davant d'aquesta xifra, i al marge que aquest tipus de condicions contractuals siguin vigilades específicament dins del Pla Anual de Supervisió 2014 del Banc d'Espanya, la Direcció General de Supervisió ja està “analitzant” els diferents expedients per "detectar si hi hagués indicis que justifiquin la incoació d'expedients sancionadors", afegeix el Govern.

No obstant això, també recorda que el TS no ha declarat nul·les les clàusules sòl de forma general, sinó que únicament obliga que es compleixin uns requisits d ‘"especial transparència" que el Ministeri d'Economia ha precisat com la necessitat que els préstecs hipotecaris que incloguin aquestes condicions hagin de contenir, al costat de la signatura del client, una expressió manuscrita per la qual el prestatari manifesti que ha estat "adequadament advertit dels possibles riscos derivats del contracte".

Per valorar si aquestes advertències han estat les adequades, l'Alt Tribunal estima que "no n'hi ha prou amb què les clàusules de forma aïllada siguin comprensibles" sinó que els consumidors han de ser informats explícitament que "quan el tipus d'interès baixa a determinats nivells el préstec es transforma en un préstec a interès fix variable només a l'alça".

"També han de ser informats de manera clara i destacada, sense que les clàusules puguin passar inadvertides al consumidor entre altres pròpies d'un contracte tan complex", recorda l'Executiu que, per aquests motius, considera que l'anul·lació de clàusules sòl en un contracte hipotecari només podrà derivar d'un “pronunciament judicial cas a cas per determinar si la comercialització va ser adequada o no en funció de la informació traslladada al client”.

D'aquesta manera, el Govern admet que no es produirà una eliminació generalitzada de les clàusules sòl ni tampoc la compensació a tots els titulars d'hipoteques amb aquestes condicions per les rebaixes de tipus impositius de les que no s'han pogut beneficiar.

No obstant això, recorda que el Banc d'Espanya ha demanat a les entitats financeres que revisin l'adequació de totes les clàusules sòl que tenen contractades i que valorin l'impacte que la seva eliminació tindria en el seu compte de resultats, a més d'haver començat a exigir informació sobre les mesures que estan prenent en relació amb aquest assumpte.

En una altra resposta, en aquest cas al portaveu adjunt d'UPyD al Congrés, Carlos Martínez - Gorriarán, el Govern afegeix a més que la sentència del TS es referia a certs préstecs hipotecaris concedits, entre d'altres, per NCG Banc, que "va procedir a la seva eliminació".

Atès que l'entitat està nacionalitzada, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) va demanar a la resta d'entitats rescatades que revisessin totes les seves clàusules terra per veure si "s'adapten als criteris establerts" en la decisió judicial.

Font: La Vanguardia.com al minut

crossmenu