Dues noves sentències posen en dubte l'IRPH de les hipoteques

Afectats de les hipoteques amb clàusula terra es manifesten a la Ciutat de la Justícia, el juliol del 2013.

La sentència del jutge d'instrucció de Barcelona que ha analitzat més d'una denúncia d'hipoteques abusives per la seva clàusula de revisió és contundent: «Declaro nul·la per abusiva la condició general de la contractació continguda a la clàusula 3 bis de l'escriptura de data 13 de juliol del 2000 que estableix com a índex de referència del préstec hipotecari IRPH de caixes d'estalvi».

Així es va expressar, en una sentència dictada la setmana passada, el jutge Manuel Ruiz de Lara, titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona. La decisió augmenta les expectatives d'un col·lectiu de 500.000 espanyols que van subscriure hipoteques amb entitats financeres, la majoria caixes d'estalvis, que incloïen com a índex de referència de revisió dels tipus d'interès pactats l'IRPH (índex de referència de préstecs hipotecaris, diferent si es tractava de caixes o de bancs, a principis de segle).

Als qui els oferien aquesta modalitat de revisió els explicaven que era molt més estable, a diferència de l'euríbor, que ja llavors estava molt més estès. Els venedors, com sempre, argumentaven l'estabilitat davant la volatilitat de l'euríbor.

Clàusules discutides

El mateix jutge de la sentència anterior, Ruiz de Lara, actuant en substitució del seu col·lega del jutjat número 5  tal com estableix la normativa de substitucions va dictar una sentència similar, encara que no idèntica, davant una reclamació d'altres usuaris que havien subscrit una hipoteca l'agost del 2005.

Tot i ser realitats diferents, els reclamants contra aquest tipus de clàusules comencen a tenir la mateixa empara judicial que han obtingut els denunciants de les clàusules terra en altres tipus d'hipoteques -referenciades a l'euríbor-, que s'han mobilitzat des de fa mesos davant els jutjats, amb ressò mediàtic.

En el cas de les hipoteques amb referència a l'IRPH, i després de 15 anys, la realitat ha demostrat que tots aquests contractes amb aquest índex suposadament més beneficiós de caixes i bancs, han sigut contractes sempre beneficiosos per als prestamistes. Els que van subscriure aquelles hipoteques paguen molt més des que van firmar la pòlissa.

Sense anar més lluny: el febrer passat, l'euríbor estava en el 0,25%, fins i tot havia baixat 4 centèsimes respecte al gener. En canvi, l'IRPH d'entitats, imposat pel Govern a partir de l'estiu del 2013, estava en el 2,45%. Les xifres no tenen en compte el diferencial d'augment que hi afegeix cada entitat.

Les dues últimes decisions judicials, contundents en el seu raonament jurídic perquè apel·la a nombroses lleis i resolucions europees, exigeixen als bancs denunciats (l'UCI, Unió de Crèdits Immobiliaris, i el BBVA) que eliminin aquesta clàusula de revisió del contracte per considerar-la abusiva i que torni als demandants el que han aportat de més des que es va pactar en la hipoteca (6.659 euros en un dels casos), a més de condemnar a pagar les costes del procés.

En una resolució s'estableix, fins i tot, que el càlcul que sembla raonable per a la nova hipoteca, perquè s'anul·la la vigent, hauria de ser l'euríbor més un 1%.

Aquestes sentències tenen la seva rellevància per sumar-se a 20 de similars en altres províncies ­espanyoles, la majoria a Guipúscoa. Els dos bufets barcelonins que han aconseguit el reconeixement a les seves tesis són Martínez Echevarría i BBS Abogados, que forma part de la xarxa ­Denunciascolectivas.com.

Com ja ha succeït amb altres moviments contra els abusos del sistema financer, els afectats per l'aplicació de l'IRPH Entitats, derivat de la fusió que el juliol del 2013 va decretar el Govern dels índexs diferenciats de bancs i caixes, sustenten els èxits judicials del col·lectiu en les xarxes socials. Les més actives són agrupacion­afectadosirph.blogspot.com.es­ i denunciascolectivas.com. Ja compten amb desenes de milers de seguidors.

crossmenu