Deute subordinat i preferents


Last modification:

Aproximadament unes 850.000 persones han comprat emissions de deute subordinat i preferents emeses per bancs coneguts, caixes i algunes empreses que no tenen res a veure amb el sector de la banca.

Molts d'aquests clients, han recorregut a l'arbitratge o als tribunals per solucionar aquesta pèrdua i recuperar part o la totalitat dels seus diners.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CMNV) va elaborar un informe el passat 2013, en què afirma que entre els anys 2008 i 2012 les diferents entitats van emetre preferents i deute subordinat per poder finançar-se per un valor de 42.584.000.

S'estima que 6.000 milions d'aquestes preferents es van comercialitzar incomplint la llei, en la majoria dels casos, per l'escassa informació d'aquest producte i la nul·la informació dels riscos que comporta aquestes operacions.

Molts dels grups financers avui existents tenen algun banc o caixa que ha venut preferents, podem afirmar que pràcticament tots, Santander, BBVA o Caixa Banc, per als clients de caixes que al seu dia van ser rescatades, es va obrir la via de l'arbitratge, d'aquesta manera el Govern cedia a la pressió social argumentant que cometien irregularitats en la comercialització en les sucursals.

Catalunya Banc: l'arbitratge ha permès donar la raó a 23.000 clients per més de 330 milions.

Novagalicia: El procés ha conclòs amb 77.000 resolucions,  però hi ha altres tants milions sense poder recuperar després de la seva nacionalització.

Bankia: Amb 183.320 sol·licituds de devolució i en el 70 % dels casos l'arbitratge ha estat favorable.

Emisiones-de-Hibridos

crossmenu