Desaparició del Libor, índex de les hipoteques Multidivisa, novació del contracte i clàusula de reserva del dret a reclamar en un futur

hipoteca multidivisa

A finals de l'any 2021, desapareix el Líbor per la seva poca fiabilitat. El Líbor és l'índex de referència de les hipoteques multidivisa, que són les hipoteques referenciades a una moneda diferent a l'euro, per exemple, al ien o al franc suís. Aquest tipus d'hipoteca es va comercialitzar sense control, sobretot en els anys 2007 i 2008 i sobretot comercialitzades per Bankinter, Barclays, BBVA, Popular, ara Santander.

Aquestes hipoteques tenen tant risc que han provocat milers de reclamacions contra els bancs en la majoria dels casos amb èxit per al consumidor.

El Banc Central Europeu està instant als Bancs a fer el canvi a un nou índex i el problema és que moltes escriptures de préstec no contenen clàusules clares sobre què passa si desapareix l'índex.

ASSESSORAR-SE ABANS DE SIGNAR CAP DOCUMENT QUE PROPOSI EL BANC

Els Bancs s'han guanyat a pols que no es confiï en ells. Els documents que presenten els Bancs poden contenir clàusules abusives o silenciar aspectes que poden perjudicar-nos.

Aquests enganys han ocorregut, per exemple, amb la clàusula sòl. Entitats com el Banc Sabadell o el Banc Popular feia signar, a canvi de petites rebaixes del tipus d'interès, renúncies a reclamar que significaven per al consumidor grans pèrdues de diners i tot això sense informar de manera transparent.

SIGNAR LA NOVACIÓ D'UNA HIPOTECA MULTIDIVISA POT SIGNIFICAR NO PODER RECLAMAR EL PERJUDICI PROVOCAT PER LA HIPOTECA MULTIDIVISA?

Segons el criteri de l'advocat del despatx Lluís Ferrer de Nin, establint el paral·lelisme amb les novacions de la clàusula sòl, la signatura d'una novació, no vedaria la possibilitat de reclamar els perjudicis des de la signatura inicial de la hipoteca multidivisa. Al menys, fins a la data de la signatura de la novació amb el nou índex o tipus.

Aquest, a més, és el criteri del Tribunal Suprem un cop consultat el criteri del Tribunal Europeu en el cas de les novacions de les clàusules sòl que seria extrapolable a el cas de les multidivisa.

Tot i això, en aquesta matèria no es pot assegurar res, perquè si alguna cosa ofereix el Suprem, és una inseguretat jurídica contínua.

CLÀUSULA DE RESERVA DE DRET A RECLAMAR EL PERJUDICI PROVOCAT PER LA HIPOTECA MULTIDIVISA

El que recomanaríem a les persones que vulguin reclamar els perjudicis de la hipoteca multidivisa seria que en el document de novació fessin constar la reserva de dret a reclamar al Banc fins al moment i el perjudici que els ha suposat la hipoteca multidivisa.

CAIXABANK ENVIA UNA CARTA PER CANVIAR EL LIBOR

Ara, CaixaBank, que va comprar les multidivisa de Barclays, és una de les primeres entitats que ha enviat una carta de novació als seus clients amb una proposta, el tipus que proposi l'organisme competent, un tipus fixe o l’Euríbor més el diferencial que apareix en l'escriptura de préstec hipotecari multidivisa .

Existeix el risc que el Banc aprofiti aquest canvi per col·locar alguna clàusula abusiva, com hem dit, no seria la primera vegada.

Diferents índexs substituts del Líbor per a les multidivisa, existeixen índexs substituts del Líbor com l’ESTER o €ster (Euro Short- Term Rate) per a l'Euro, el TONAR per al ien o el SARON (Swiss Average Rate Overnight) per el franc suís.

Sigui el que sigui, aconsellem a les persones que tinguin hipoteca multidivisa en ien, franc suís o qualsevol altra que abans de signar novacions amb renúncies o pactes que no entenguin, consultin amb un advocat o un expert en la matèria si és aconsellable signar el document que el Banc ens presenta. Repetim: abans de signar res.

crossmenu