Contractació bancària

Un swap, també denominat permuta financera, és un contracte pel qual dues parts es comprometen a intercanviar una sèrie de quantitats de diners en dates futures. Normalment els intercanvis de diners futurs estan referits a un tipus d'interès.

Aquestes permutes s'estan convertint en una pràctica habitual de les entitats financeres, qui asseguren a un deutor, normalment hipotecari, un tipus d'interès màxim, suportant l'entitat la diferència per al cas de la pujada del tipus d'interès per sobre del tipus màxim pactat. No obstant això, la realitat amb la qual s'està trobant el deutor en l'actualitat és una baixada dels tipus d'interès i una quota mensual més que pagar.

Ja existeixen Sentències dictades per diferents Audiències Provincials que han declarat la nul·litat d'aquest tipus de contractes, considerant-los com productes financers complexos i d'alt risc, oferts a clientela no qualificada, establint que el consentiment es va prestar per error essencial en el producte, a causa de la falta d'informació facilitada per l'entitat bancària i a les clàusules fosques del contracte.

crossmenu