Comissió apertura, què és, i per què és abusiva?

Comissió apertura

Quan vas demanar el préstec és possible que et cobréssin aquesta comissió d’apertura.  Pot ser una quantitat fixe o un tant per cent del capital demanat del préstec (%).

El trobes al pacte QUART.- i l’import pot variar molt entre 600, 900... fins a 3.000 euros!

La comissió d'apertura, segons expliquen els nostres advocats, es pot reclamar perquè el Tribunal Europeu considera que realment no obeeix a cap servei o despesa concreta diferenciada de la pròpia activitat de prestar diners.

Dit de manera plana, és un invent del Banc per cobrar més. La prova és que hi ha préstecs sense comissió d’apertura.

 

Reclamació d’aquesta clàusula abusiva

Es pot reclamar la comissió d’apertura juntament amb les despeses, o no. A la província de Girona els seus tribunals segueixen el criteri del Tribunal Europeu, més lliure de pressions que el criteri del Tribunal Suprem espanyol, enxampat en varies ocasions intentant protegir els Bancs com ha pogut succeir en casos com l’ IAJD o la clàusula sol.

L’Audiència de Girona considera que sovint la comissió d’apertura no correspon a cap servei prestat ni a despeses justificades.

El Tribunal, igual que el Jutjat 3 de Girona, declararen nul·la la comissió d’apertura i obliguen al Banc a la devolució del seu import més els interessos des de que es va pagar la comissió, cosa que fa pujar encara mes la suma recuperada.

 

Et mostrem aquí alguna mostra de sentències on es condemna el Banc de Sabadell a pagar la comissió d’apertura:

SENTÈNCIA GIRONA CONDEMNA A BANC SABADELL A TORNAR DESPESES D'HIPOTECA I 900€ DE COMISSIÓ APERTURA

SENTÈNCIA QUE CONDEMNA A PAGAR LES DESPESES D'HIPOTECA DICTADES PEL JUTJAT NÚM. 8 DE TARRAGONA

crossmenu