CEISS condemnada a retornar 185.000 euros de preferents

Un jutjat de Segòvia ha condemnat en primera instància a l'entitat bancària Banc de Caixa Espanya d'Inversions, Salamanca i Soria (Ceiss) a tornar a una senyora de 91 anys 185.000 euros de participacions preferents.

La Sentència manifesta que ni a ella ni el seu marit els van donar la informació necessària per a l'adquisició d'un "producte financer tan complex".

El jutge ha declarat la nul·litat de la compra i manifesta que les participacions preferents necessiten una formació financera adequada per a la comprensió i afirma, que no consta que la demandant hagués rebut “la deguda informació veraç i transparent, sobre la naturalesa, repercussions econòmiques financeres en el seu patrimoni particular i règim de riscos sobre els productes subscrits, amb la conseqüència de caure en error substancial en el consentiment prestat sobre la naturalesa del producte d'inversió contractat i de les seves conseqüències jurídic econòmiques”.

La sentència recull que es tracta d'un producte bancari d'inversió "l'entitat ha de ser extremadament diligent en l'obtenció de la informació sobre les dades essencials dels clients per conèixer quin producte financer ha de ser ofert".

crossmenu