Tornaran els bancs el 100% a les reclamacions obertes de Clàusules Sòl?

Cal tenir molta cura amb les ofertes del Banc, ja que el Banc podria no oferir tot el que se'ns deu. Cal no oblidar que els Bancs són entitats amb ànim de lucre.

El Banc hauria de tornar simplement el 100% del que li correspon a cada client per clàusula sòl, però no hi ha cap previsió en l'últim decret aprovat pel Govern que el Banc estigui obligat a la devolució integral.

Si hi ha la més mínima sospita de no rebre el 100% dels diners, o ens ofereixen productes que no convencen, recomanem no signar cap acord i acudir a un advocat especialista.

Reclamació a tribunals després d'un pacte frustrat amb el banc

L'advocat sí que pot fer un càlcul de tot el que hauria de tornar el Banc per la clàusula sòl de la hipoteca i en cas necessari reclamar per la via judicial. Una sentència estimatòria, si garantiria el cobrament del 100% de les sumes degudes i més amb els seus interessos.

crossmenu