El Suprem dicta que un swap sempre perjudica al client

El Tribunal Suprem ha anul·lat un contracte de swap per error de vici en el consentiment en una sentencia en la qual afegeix un nou raonament als anteriors arguments que ha exposat en relació a les característiques sobre la comercialització d’aquests productes financers, amb el que crea doctrina en ser la segona vegada, després de la sentencia del 13 de novembre en la mateixa línea, que es pronuncia incloent aquest nou criteri.

En concret, la Sala Civil de l’Alt Tribunal, que dóna la raó al demandant, considera el swap com a un producte de suma zero, el que implica que l’entitat financera només pot beneficiar-se de la venta d’aquest producte en la mesura en que el seu client és perjudicat, i viceversa.

La sentència indica que els beneficis d’una part en el contracte de swap constitueixen el reflex invers de les pèrdues de l’altre part, pel que l’empresa de serveis d’inversió es troba en conflicte d’interessos amb el seu client. I afegeix que l’entitat financera ha d’informar al client de quin és el valor del mercat inicial del swap o, almenys quina quantitat hauria de pagar-li al client en concepte d’indemnització per la cancel·lació anticipada si es produís en el moment de la contractació.

Font: Expansión

crossmenu