Qui paga què en un habitatge de lloguer?

Alquiler

Ferrer Advocats respon a alguns dubtes sobre qui paga què en un habitatge de lloguer, si el propietari o l'inquilí.

Segons el publicat al BOE, la repartició de les factures és una qüestió que es pacta de manera lliure entre el llogater i el propietari de l'habitatge, però per norma general sempre que el contracte no ho estableixi de manera diferent es distribueix de la manera següent:

SUBMINISTRAMENTS BÀSICS (LLUM, AIGUA I GAS PRINCIPALMENT)

Aquest és el cas més clar de les despeses, les factures dels subministraments van a càrrec de l'arrendatari (inquilí),  ja que serà qui farà un consum directe d'aquests subministraments.

QUOTES DE LA COMUNITAT DE VEÏNS

En general acostuma a pagar l'arrendador (propietari de l'habitatge), doncs l'inquilí no té potestat ni veu ni vot en les reunions comunitàries pel que és una partida que no ha de pagar, una altra cosa és que el propietari la inclogui de manera indirecta en la renda mensual del lloguer.

TAXA D'ESCOMBRARIES

La taxa d'escombraries li correspon pagar a l'inquilí per ser aquest el que gaudeix del pis i per tant es beneficia del servei.

AVARIES

Totes les reparacions que siguin necessària perquè l'habitatge tingui les condicions d'habitabilitat són a càrrec del propietari,  les considerades "petites avaries" així com el canvi de bombetes, filtres, etc, aniran a càrrec del llogater. Si parlem del manteniment i les avaries de la caldera les reparacions les ha d'abonar el propietari de l'habitatge sempre que no estigui especificat el contrari en el contracte com pot ser el mal ús d'aquest tipus d'instal·lacions per part del llogater, llavors seria aquest qui pagaria la reparació.

ASSEGURANÇA DE L'HABITATGE

S'entén que si cobreix el continent li correspon pagar al propietari, una altra cosa és l'assegurança de contingut, és a dir tot allò que cobreix els mobles, electrodomèstics i el contingut intern de l'habitatge que en aquest cas ho hauria de pagar l'inquilí.

IBI

Aquest impost sobre béns immobles correspon a la propietat, es paga per tenir una propietat i és lògic que ho aboni el propietari.

crossmenu