Presentació massiva de demandes contra bankia

La presentació massiva de demandes contra Bankia està suposant greus problemes d'organització en els jutjats pel col·lapse dels mateixos. Bona prova d'això és la circular interna enviada ahir pel Col·legi de Procuradors de Madrid en què es plantegen mesures d'ajuda davant la difícil situació de gestió i organització que s'està plantejant en els òrgans judicials.

"Se'ns ha posat de manifest en la Comissió Mixta de Secretaris i procuradors l'enorme problema que provoca en el funcionament dels jutjats i el servei comú de notificacions, la presentació massiva de demandes contra Bankia". Amb aquestes paraules arrenca la circular, que continua "pregant" que en el possible els procuradors demandants sol·liciten "fer l'emplaçament de Bankia a l'empara del que disposa l'article 152 de la Llei d'Enjudiciament Civil", per considerar que amb això s'ajudarà a solucionar el problema d'arxiu i cúmul de treball del Servei Comú de Notificacions i Embargaments (SCNE) "i al justiciable que no patirà cap retard en la tramitació de la seva demanda".

A més, la circular també prega que es presentin còpies de la documentació annexa a la demanda en cd o dvd, petició que, segons expliquen, "s'autoritza al Reial Decret 2003.02.21, en la Llei 18/2011 de 5 de juliol i , entre altres, en la sentència del Tribunal Suprem de data 22 d'abril de 1998 ". Per a això, consideren necessari revisar "que el CD o DVD que s'adjunta conté la documentació precisa", per al que estan autoritzats i obligats per l'article 274 de la Llei d'enjudiciament civil. I afegeixen que "en ser la destinatària de la documentació l'entitat Bankia és obvi que té sistemes suficients per a la lectura de mitjans telemàtics".

Les explicacions que donen per aquesta mesura són raons d'espai (ja que les sales d'arxiu estan saturades), així com de salut dels funcionaris del cos de gestió i dels procuradors "que han de traslladar pesos ingents de paper", a més de per "causes òbvies d'ètica ecologista".

crossmenu