Preferents Bankia: és possible recuperar tots els seus diners


Last modification:
Euro

Preferents Bankia: és possible recuperar tots els seus diners. Bankia, Caixa Catalunya, Caixa Laietana i altres van vendre milions d'euros en preferents i deute subordinat, des de llavors el drama està servit, i hem vist des de gent gran, parelles, estudiants, inversors, analfabets i múltiples classes de persones a les que se'ls va vendre el "producte" sense la menor informació o explicació del que estaven comprant i dels riscos als quals s'estaven sotmetent a fer-ho, confiant en l'assessor de l'entitat bancària que, en la majoria dels casos, perseguia un lucre personal a la recerca de la corresponent comissió.

Cal subratllar als afectats que és possible recuperar la totalitat de la inversió recorrent al sistema judicial com a vehicle prioritari .

SISTEMA DE RECLAMACIÓ PER VIA ARBITRATGE I PER VIA JUDICIAL

L'arbitratge és un mètode privat per a poder solucionar conflictes on les parts interessades se sotmeten a la decisió o tutela d'un tercer, l'"àrbitre".

El procés de l'arbitratge de Bankia no funciona exactament d'aquesta manera ja que no és un arbitratge equitatiu en el qual les dues parts estan d'acord en esmenar un problema mitjançant un àrbitre, sinó que s'ha estimat que només el 37% dels preferentistes i dels que posseeixen deute subordinat de Bankia , recuperen els seus diners via arbitratge.
Per poder entendre aquest sistema hem de tenir en compte que les primeres tandes d'arbitratge es van resoldre de manera positiva per a aquells clients que tenien quanties inferiors a 4000€ . Per quanties superiors a 4000€ el tràmit es complica substancialment .

FERRER ADVOCATS LI RECOMANA PER VIA JUDICIAL

La via judicial està guanyant gairebé tots els judicis amb quantitats que arriben als 200.000€, pel que entenem que si vostè té quantitats superiors a 4.000€ el millor sistema és la via judicial, doncs mitjançant la via d'arbitratge és molt possible que no li donin la raó.

Està clar que el perfil dels clients tant de preferent com de deute subordinat als quals convé actuar per via judicial són tots aquells que van ser enganyats des del principi amb comptes que no eren certes i sense la informació ni la preparació adequada en subscriure un producte tan complex i de tan difícil entesa fins i tot per alguns experts.

[av_hr ]

Notícies relacionades:

crossmenu