Les Clàusules Sòl cada cop més presents als Tribunals Espanyols

Clàusules Sòl cada cop més presents als Tribunals Espanyols

Les clàusules sòl inunden els jutjats i les audiències provincials de tot Espanya, en els últims mesos molts dels òrgans judicials s'han vist sobrepassats per l'alt volum de reclamacions dels titulars d'hipoteques a les quals se'ls va aplicar una clàusula sòl i es proposen recuperar els diners cobrats de més per la seva entitat financera.

Actualment es poden donar els casos següents, el de les sentències que declaren abusiva la clàusula sòl i obliguen al banc a tornar les quantitats de més, els casos en què tot i declarar nul·la la clàusula només es condemna a la seva retirada i les que la resolució de la sentencia confirmen la seva validesa.

Segons les dades facilitades pel Banc d'Espanya, el 97% de les hipoteques del país són de tipus variable i un terç d'aquestes conté aquests tipus de clàusula.

Les audiències de Barcelona, Àlaba o Alacant, i la majoria dels jutjats  advoquen per acordar la devolució de les quantitats cobrades de més com a efecte a la nul·litat de la clàusula, argumentant que s'ha produït un enriquiment injust per part de l'entitat financera en cobrar interessos als quals no tenia dret a cobrar amb una clàusula desequilibrada i contrària a la bona fe del contracte.

crossmenu