La diferència de tenir o no una clàusula sòl en una hipoteca de 90.000 euros són 1.680 euros a l'any

En darrer euríbor aplicable a les revisions de préstecs hipotecaris publicat pel Banc d'Espanya és el d'agost, que va tancar al 0,469%. Al gener el referencial del 91,54% de les hipoteques signades (dades dels Registradors d'Espanya corresponents al segon trimestre d'aquest any) era al 0,562%. És a dir, que en el que portem d'any aquest tipus d'interès de referència ha caigut gairebé 0,1 punts (una caiguda del 18% en termes percentuals).

Després de l'anunci del Banc Central Europeu de rebaixar els tipus d'interès al 0,05%, l'euríbor a 12 mesos diàriament està tocant mínims històrics, deixant la mitjana del mes de setembre propera al 0,404% en el moment d'escriure aquest article.

Realment estem davant d'un dels pocs efectes positius de la crisi sobre la butxaca d'alguns dels consumidors: els que estan hipotecats. Però no tots:
D'una banda hi ha els que han demanat i aconseguit un préstec hipotecari recentment o van a sol·licitar en els pròxims mesos. Les millors hipoteques només ofereixen un Euríbor per sota de les 2 unitats, sent l'oferta general més propera a l'Euribor més 3 punts. Aquests hipotecats, tot i pagar ara tipus propers al 3,5%, veuran com els puja de forma molt important la quota quan se surti de la crisi i el BCE comenci a pujar els tipus de la zona euro.

Per una altra, els hipotecats que malgrat el que ha dit el Tribunal Suprem, segueixen tenint en les seves escriptures hipotecàries clàusules limitadores a la baixada de tipus d'interès, conegudes per 'clàusules sòl'. Si bé l'alt tribunal no diu que aquestes clàusules siguin il·legals (abusives) en si mateixes, sí que afirma que si no s'ha complert amb la deguda transparència informativa, s'han de considerar nul.
La negociació amb el banc o la interposició d'una demanda als jutjats són les vies per intentar que ens treguin la clàusula de sòl i ens retornin les quantitats pagades de més.

Amb un exemple podem veure l'efecte de tenir o no una clàusula sòl en la nostra hipoteca. Imaginem un préstec de 90.000 euros signat el setembre de 2006, amb un termini de 20 anys ia un tipus d'interès variable d'Euribor més un punt. El quadre d'amortització fins a setembre de 2014 reflecteix que el client, sense clàusula de sòl alguna, hauria pagat gairebé 22.300 euros en concepte d'interessos.

La mateixa hipoteca amb una clàusula de sòl del 4,5% li hauria suposat pagar 29.100 euros, 6.800 euros més que, d'anar a judici i guanyar, li hauria de tornar el banc. A més, en lloc d'estar pagant una quota de 570 euros, passaria a pagar 430 euros, una rebaixa de 140 euros al mes, 1.680 euros a l'any.

Font: Cinc dies

crossmenu