Una jutge obliga al Popular a retornar una clàusula sòl des que es va signar la hipoteca

El Jutjat del Mercantil número 1 de Santander ha condemnat al Banc Popular a retornar el cobrat «indegudament» per clàusula sòl des del moment en què uns clients van signar la hipoteca, el 7 de setembre del 2009 i no des del 9 maig 2013 , tal com va ordenar llavors el Tribunal Suprem. Així consta en una sentència dictada per la jutgessa Cristina Rodiz García, que obliga l'entitat a reintegrar a un matrimoni els 2.707 euros cobrats «indegudament» des de la subscripció del préstec fins a la interposició de la demanda, així com les quantitats que el banc hagi pogut cobrar en excés durant la tramitació del cas.

En la sentència, Rodiz García estima la demanda interposada per l'advocat dels clients, i aplica la retroactivitat total en les clàusules sòl, desmarcant-se així de la doctrina de l'alt tribunal espanyol i acollint-se a un informe dels lletrats de la Comissió Europea.

La jutge considera provat que els demandants «no van rebre informació suficient i clara». A més, el «contingut farragós» de la clàusula i el que aparegués «entre moltes dades» de l'escriptura de compravenda «fan impossible la seva compressió». En la sentència es remarca que el cas és una acció individual, de manera que la nul·litat de la clàusula està «lluny de produir un greu trastorn en l'economia nacional». La postura del Popular davant aquest tipus de fallades ve sent la de recórrer en considerar que les clàusules sòl de les seves hipoteques són legals.

Font: La Veu de Galícia

crossmenu