Espanya, reserva europea de clàusules abusives en hipoteques

La sentència del Tribunal de Luxemburg de 17 de juliol passat ha descobert al nostre país una reserva europea per a les clàusules abusives. Segons això el rescatat sistema financer espanyol seria ja campió d'Europa d'aquestes clàusules.

La sentència ha dit que el nostre sistema processal, recentment reformat el 2013, empitjora la situació dels consumidors en els desnonaments. Crida l'atenció aquesta contundència malgrat les reformes del PP per adaptar-se, aparentment, a les exigències europees.

El que en realitat pensen a Europa és que a Espanya no hi ha mitjans eficaços per treure les clàusules abusives dels contractes sinó que, com les clàusules terra, en comptes d'haver estat eliminades, campegen pels mercats, en els contractes, en les escriptures, en les inscripcions, en els procediments judicials i administratius i, el que és pitjor, en les últimes reformes legislatives.

Diu també la sentència que la regulació de la defensa del deutor en el judici de desnonament és contrària al principi d'igualtat d'armes processals, integrant del principi de tutela judicial efectiva, que no és sinó conseqüència del procés just. O sigui, que aquesta regulació és contrària no a aquesta o aquella norma, sinó directament contrària a la justícia.

Declara aquesta sentència que un judici de desnonament com l'espanyol disminueix la protecció contra les clàusules abusives que donen la Carta de Drets Fonamentals de la Unió i altres normes europees, perquè augmenta la desigualtat d'armes processals entre les parts.

Afirma que les modalitats espanyoles de les accions judicials basades en els drets que Europa concedeix a les persones consumidores resulten incompletes i insuficients perquè s'acabi amb les clàusules abusives de les hipoteques.

Font: El País

crossmenu