Els divorcis i separacions van augmentar un 11,3% respecte a la mateixa època del 2013

Les demandes de dissolució matrimonial han augmentat un 11,3% i van ascendir a 34.583 en el primer trimestre del 2014, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, alhora que els divorcis consensuats ho han fet un 13,8% i els contenciosos un 7,9%, segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

A més, entre gener i març, també van augmentar les separacions: un 13,3% les de mutu acord i un 4,9% les contencioses.

Així, segons les dades recollides pel Servei d'Estadística del Consell General del Poder Judicial, excloent les nul·litats, les demandes de separació i divorci -tant de mutu acord com no consensuades- registrades a Espanya en els tres primers mesos de l'any van ser 34.045, enfront de les 30.583 del mateix període del 2013.

Acordats i no consensuats

En el citat trimestre es van presentar 19.376 demandes de divorci de mutu acord (13,8% més), mentre que les demandes de divorci no consensuat van ser 12.887 (7,9% més).

Les mateixes fonts precisen que la xifra de divorcis consensuats augmentar en totes les comunitats autònomes, igual que la dels contenciosos, amb l'única excepció en aquest cas de les Canàries, on van baixar un 2,3%.

També el nombre de demandes relatives a les separacions reflecteixen un augment: del 13,3% en les de mutu acord (1.187) i del 4,9% en les no consensuades (595).

Les separacions de mutu acord es van incrementar en totes les comunitats autònomes excepte a Castella i Lleó, Extremadura, Múrcia i Navarra.

Per la seva banda, les separacions contencioses van pujar en totes les regions menys a Catalunya, Aragó, Castella i Lleó, Galícia i Madrid.

Pel que fa a les nul·litats, aquest tipus de procediment de dissolució matrimonial va experimentar un increment del 12,2%, encara que des del CGPJ es precisa que el seu nombre (55) és "poc significatiu".

Tots els procediments de mesures en processos de separació o divorci, així com els relacionats amb la guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials van mostrar "importants" increments interanuals, possiblement influïts pels efectes de la crisi econòmica.

Així, en el primer trimestre d'aquest any es van iniciar 2.203 procediments de modificació de mesures consensuades, un 14,4% més que entre gener i març de 2013; i 8.527 procediments de modificació de mesures no consensuades, un 15,1% més.

Quant als procediments de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials, es van iniciar 4.173 consensuats (27% més) i 7.150 no consensuats (15,7% més).

Font: El Periódico

crossmenu