El Tribunal Suprem declara la nul·litat de les clàusules sòl

El Tribunal Suprem declara la nul·litat de les clàusules sòl. Considera que la forma en què han estat redactades les clàusules sòl poden portar a declarar la nul·litat per la seva falta de transparència.

Ja són diverses les resolucions judicials que donen la raó al client i obliguen al seu banc a tornar els diners cobrats per l'aplicació de la clàusula sòl en la hipoteca, audiències provincials i jutjats de diverses ciutats estan fallant a favor de l'usuari obrint una via a que altres hipotecats puguin recuperar els diners de més que van abonar per la clàusula sòl.

COM RECLAMAR?

La primera acció seria arribar a un acord amb l'entitat financera perquè suprimeixi la clàusula sòl i reintegri les quantitats per sobre de l'Euribor que abonament per aquest concepte. En cas de no obtenir una resposta positiva quedaria recórrer a la via judicial contractant un advocat i presentant una demanda.

QUÈ SUPOSA LLAVORS LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM?

El plantejament que realitza suposa que no totes les clàusula sòl són iguals però ha exigit importants requisits de transparència que ens permet afirmar que la gran majoria podrien ser anul·lades ja que la manca de transparència consisteix en no facilitar la mateixa informació sobre les condicions relatives al tipus d'interès i a la clàusula sòl.

Els afectats per la clàusula sòl poden plantejar la seva reclamació i fer valdre els seus drets judicialment, s'han dictat diverses sentències posteriors a la resolució del TS que anul·len les clàusules imposant a les entitats la restitució dels interessos pagats indegudament.

crossmenu