La CE obre un expedient a Espanya per les clàusules abusives en les hipoteques

La Comissió Europea (CE) ha obert aquest dijous un procediment d'infracció contra Espanya perquè adapti a la legislació comunitària la seva normativa nacional sobre el procediment civil que regula l'execució hipotecària i les ordres de pagament. La Comissió retreu a Espanya que no protegeixi prou els consumidors.

L'Executiu comunitari va enviar a Espanya una carta d'emplaçament (primera fase del procediment d'infracció comunitari) i va amenaçar d'enviar-li un dictamen motivat en cas de no rebre una resposta satisfactòria en aquest àmbit en el termini de dos mesos, segons un comunicat de la institució. Encara que la CE va valorar les modificacions que van introduir les autoritats espanyoles en el procediment civil arran de la sentència batejada amb el nom del demandant, Mohamed Aziz, després que el tribunal de Luxemburg declarés abusives el març del 2013 les clàusules hipotecàries espanyoles, va assenyalar que el segueixen preocupant "algunes qüestions".

L'Executiu comunitari va precisar que el seu objectiu és "garantir que els consumidors estiguin plenament protegits contra les clàusules contractuals abusives". La directiva relativa a les clàusules abusives en els contractes celebrats amb els consumidors garanteix que el consumidor no quedi vinculat per clàusules abusives quan el contracte no hagi sigut negociat individualment.

Una clàusula contractual es considera abusiva si causa un desequilibri important entre drets i obligacions de les parts i és contrària a les exigències de la bona fe.

Els Estats membres han d'assegurar-se que les seves lleis nacionals faciliten els mitjans efectius per fer valer aquests drets i que les empreses deixen de recórrer a aquestes clàusules abusives.

Font: Agencia Efe

crossmenu