Batalla legal per les clàusules sòl

Una recent sentència de l'Audiència Provincial de Jaén considera conforme a dret que un cop declarada nul·la una clàusula sòl continguda en un contracte de préstec hipotecari, l'entitat financera demandada sigui condemnada a tornar les quantitats pagades de més.

L'afectada en aquest cas va ser una magistrada en la hipoteca de la qual s'havien inclòs les esmentades clàusules. La sentencia, del passat 27 de març, li dóna la raó, aconseguint amb això que li tornin més de 12.000 euros a l' aplicar-se la nul·litat amb caràcter retroactiu des de la signatura del préstec.

L'entitat financera va al·legar la condició de magistrada de l'afectada per argumentar que havia d'haver entès les implicacions de la clàusula en qüestió. La sentència reflecteix l'argument del banc en el sentit que no es podia considerar incomplit el deure d'informació a la prestatària, en ser aquesta "una persona de caràcter meticulós i més magistrada en exercici, de manera que no pot acceptar-se que no entengués l'abast econòmic de la clàusula". Un argument que no va ser acceptat per la sala.

La retroactivitat de les clàusules sòl que es declaren nul·les és una qüestió controvertida. Al llarg i ample de la geografia espanyola hi ha tot un seguit de pronunciaments judicials a favor i en contra.

La decisió de tornar els diners en aquest cas se suma a la línia minoritària ja adoptada per una sèrie d'audiències provincials, que entenen que amb això no contradiu la sentència del ple del Tribunal Suprem (TS) del 9 de maig de 2013, que tot i reconèixer la retroactivitat, no la va aplicar al cas concret.

Donada la disparitat de criteris sobre aquesta matèria, l'última paraula la tindrà de nou el Suprem, que podria pronunciar-se el pròxim mes de juny.

FONT: Expansión.com

crossmenu