El Suprem confirma que una clàusula sòl abusiva és nul·la encara que hi hagi acord posterior entre banc i client

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència que, per primera vegada, confirma que les clàusules sòl abusives han d'anul·lar sempre i no es poden convalidar tot i que els afectats hagin signat un acord en aquest sentit amb el banc.

La sentència, emesa el passat dia 16 d'octubre determina que la nul·litat d'una clàusula sòl abusiva "és una nul·litat radical o de ple dret", de manera que no pot ser convalidada posteriorment.

En concret, la sentència judicial fa referència a un cas en què els demandants havien signat una hipoteca que contenia una clàusula sòl de la qual no es va informar; després de la signatura, van pactar una reducció de les condicions d'aquesta clàusula. Però ara, el Suprem confirma que, en ser nul·la la clàusula des del moment de la signatura, la reducció pactada posteriorment no afecta aquesta nul·litat.

Devolució de tot el cobrat per la clàusula nul·la

Com a conseqüència de la sentència, l'entitat que va realitzar el préstec hipotecari -Banc Caixa Espanya d'Inversions, Salamanca i Soria- ha estat condemnat a eliminar la condició general del contracte de préstec hipotecari i la consegüent devolució de totes les quantitats cobrades d'acord amb la clàusula.

Aquesta sentència pionera és rellevant, ja que pot permetre a milers de consumidors reclamar quantitats cobrades pels seus bancs en aplicació de clàusules que hagin estat declarades nul·les, independentment dels pactes o acords que hagin negociat amb posterioritat a la signatura del contracte que les contenia.

La decisió judicial afavoreix a dues navarresos que van demanar un crèdit hipotecari a Caixa Espanya el 2009. La clàusula determinava que l'interès nominal anual "en cap cas podia ser superior al 12,50% ni inferior al 3%". Els signants no havien estat informats de l'existència d'aquesta clàusula sòl, així que van atribuir "mala fe" al banc i li van reclamar la reducció del sòl del préstec al 2,5%, al que el banc va accedir.

Un jutjat provincial va desestimar la nul·litat causa d'un pacte

El 2012, Caixa Espanya va tornar a aplicar el 3% d'interès nominal als afectats, que van presentar una demanda al juny de 2013 en la qual requerien la nul·litat per manca de transparència i abusivitat, i una indemnització de 3.400.44 euros. Aquesta demanda va ser desestimada pel Jutjat Provincial d'Instrucció de Pamplona amb la justificació que havien negociat un nou sòl, de manera que la clàusula era vàlida. El tribunal sí que va admetre la pretensió subsidiària i va condemnar al banc a aplicar el 2,5% i indemnitzar els afectats.

Els afectats van recórrer davant l'Audiència Provincial de Navarra, que també va desestimar la seva demanda, de manera que van presentar un recurs extraordinari per infracció processal davant el Tribunal Suprem.

El Suprem ha acceptat aquesta infracció processal i ha considerat que els afectats no van poder exercir el seu dret legítim. Considera, a més, que la clàusula sòl no era transparent, de manera que la qualifica com a abusiva i declara la seva nul·litat absoluta.

La sentència fa referència també al fet que el jutge de primera instància no declarés la nul·litat de la clàusula tot i que existeix ja jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest sentit.

Font: RTVE.es

crossmenu