Les demandes col·lectives xoquen amb el sistema judicial espanyol

Les demandes col·lectives a Espanya han passat de ser unes grans desconegudes a convertir-se en l'única solució davant assumptes com les participacions preferents, les clàusules abusives o els cobraments indeguts en factures. Tant la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU) com la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC) emparen aquest sistema de denúncia per a les associacions de consumidors i al ministeri fiscal, però l'eina segueix sense funcionar i moltes d'aquestes accions no són admeses a tràmit pels tribunals.

«Encara que comptem amb el suport de la llei, a problemes processals i segueixen faltant procediments eficaços per portar a bon port aquestes demandes. Per aquesta raó, actualment, el consumidor està desprotegit i els poders públics estan oblidant l'article 51 de la Constitució, que els obliga a què es garanteixi correctament la defensa dels consumidors», va explicar ahir José María Pau, fiscal en cap de la sala civil del Tribunal Suprem, durant la jornada Sense acció col·lectiva no hi ha justícia per als consumidors, organitzada per Associació d'Usuaris de Bancs, Caixa i Assegurances d'Espanya (Adicae).

En aquesta mateixa línia es va moure Carlos Varela, fiscal superior de Galícia, que va comentar que la LEC «estableix en el seu articulat les bases dels processos col·lectius, encara que de manera dispersa i fragmentada. El problema real és que la nostra legislació pateix d'una eina sistemàtica enfront de les denúncies col·lectives. El legislador segueix apostant per les accions individuals i no dissenya un sistema correcte per resoldre els conflictes de masses».

Varela es va felicitar que l'última reforma de la llei d'usuaris i consumidors hagi inclòs, en la seva disposició addicional segona, que el Ministeri Fiscal estigui legitimat per exercir qualsevol acció en defensa dels interessos dels consumidors, cosa que fins al moment es limitava a les accions de cessació, però va demanar més esforços. «Espanya, en relació a altres països, com el Brasil, té un enorme retard de recuperar pel que fa a les demandes col·lectives. Hem de seguir fent reformes en els sistemes penal i civil per adequar-los a aquesta nova realitat», va afegir.

Pau Major, membre de l'equip jurídic de Adicae, es va mostrar molt contundent i va explicar que, actualment, «sembla existir una veritable aversió cap a les accions col·lectives entre els jutges. Només espero que l'antipatia cap a aquest tipus de demandes no tingui a veure amb el complement de productivitat que cobren els magistrats pel nombre de causes resoltes».

Per la seva banda, el president d'Adicae, Manuel Pardos Vicente, va insistir en la necessitat de reformar les normatives per permetre una tutela efectiva davant aquest tipus de casos, però es va mostrar més conciliador mitjançant la recerca de solucions. «Va animar al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial a què aportin mitjans suficients perquè els tribunals comptin amb tota l'ajuda per fer front a les demandes col·lectives. Aquestes accions comporten una càrrega de treball superior, per això, els jutges que actuen en aquests assumptes sempre haurien de tenir dos o tres jutges de suport per facilitar la seva tasca».

Possibles solucions

Davant els problemes per dur a terme accions col·lectives a Espanya, els ponents d'aquesta jornada van apuntar que la solució definitiva podria venir des de Brussel·les. «Al juny de 2013, la UE va demanar als països membres que fessin esforços perquè s’unifiquessin les seves respostes davant aquest tipus de demandes. També va insistir que els tribunals agrupessin accions amb les mateixes pretensions en una única, per potenciar així l'accés dels consumidors a la justícia i contribuir que aquesta sigui més eficaç mitjançant la reducció de processos », va dir Varela.

El fiscal superior de Galícia ha explicat a més que la UE ja ha dit que el 2017 verificarà entre els seus membres la implantació d'aquestes millores en els sistemes judicials, així que Espanya haurà de fer un gran esforç per posar-se al dia.

Font: Expansión

crossmenu