Les clàusules sòl i la falta de transparència

El plantejament que realitza el Tribunal Suprem en la seva decisió suposa confirmar que en cap cas podrà un jutge declarar la seva nul·litat en tots els supòsits. No totes les clàusules sòl són iguals, però ha exigit importants requisits de transparència que, d'acord amb la nostra experiència, ens permeten afirmar que la gran majoria poden ser anul·lades, sobretot després de l'Acte d'aclaració de la Sentència en què arriba fins i tot a afirmar que poden ser nul·les les clàusules que no hagin causat perjudici a l'afectat. La Sentència, a més, ha estat novament confirmada per Acte de 19 novembre  2013 que desestima íntegrament l'incident de nul·litat promogut per les entitats demandades.

La manca de transparència consisteix en no facilitar la mateixa informació sobre les condicions relatives al tipus d'interès de la clàusula sòl. No és admissible que es publiciti o negociï un tipus d'interès "fals" que resulta modificat després per una clàusula terra sobre la qual no s'ha informat adequadament. A més, els afectats no hauran de provar la falta d'informació, correspon a què l'entitat bancària hagi d'acreditar que ha facilitat la informació de manera correcta i adequada: transparent.

Les accions en defensa dels afectats busquen obtenir un pronunciament a favor respecte d'un assumpte que ja s'està resolent favorablement als consumidors. Per obtenir idèntics beneficis, els afectats, poden plantejar la seva reclamació i fer valdre els seus drets judicialment. Aquells que obtinguin la tutela favorable dels tribunals rebran també les quantitats indegudament pagades, però per a això necessiten que es declari la nul·litat de la clàusula del seu contracte, no n'hi ha prou amb una declaració genèrica, i han de complir uns requisits en la manera de comercialització que estableix la Sentència del Tribunal Suprem. En aplicació d'aquesta doctrina s'han dictat diverses sentències posteriors a la resolució del TS que anul·len les clàusules i imposen a les entitats la restitució dels interessos pagats indegudament pels afectats.

crossmenu