Jutges per a la Democràcia demana obligar els bancs a anul·lar les clàusules sòl

Jutges per a la Democràcia ha acordat demanar al Govern i al poder legislatiu que elaborin una llei per la qual s'obligui els bancs a anul·lar les 'clàusules sòl' dels contractes hipotecaris, així com a restituir als clients totes les quantitats percebudes en aquest concepte, "amb efecte retroactiu i abonament d'interessos".

L'associació, que ha adoptat aquest acord en el seu 29è Congrés, afirma que és "incomprensible" que les 'clàusules sòl' segueixin sent comercialitzades, tenint en compte que al maig de 2013 el Tribunal Suprem va declarar abusiva la pràctica d'incloure en els contractes sense informar el client.

Jutges per a la Democràcia assenyala que és "palmària" la vulneració de l'article 51 de la Constitució, "que disposa que els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics ". "Aquests procediments eficaços que ordena la Constitució brillen per la seva absència", afegeix.

Des del seu punt de vista, és "inadmissible" que el sistema financer, "que reclama celeritat i eficàcia a l'administració de Justícia per al ràpid cobrament dels deutes de morosos, que acudeix a fons públics per al seu recapitalització, que reclama disciplina al mercat i ordre en l'economia, es negui a complir les resolucions judicials i els requeriments dels reguladors quan els són desfavorables, com passa en el cas de la 'clàusula sòl' ".

Per això, reclamen la nul·litat per imperi de la Llei de totes les 'clàusules sòl' en contractes de préstec amb garantia hipotecària, demanen l'obligació de deixar d'aplicar en els contractes en els quals ja consten i de no incloure-la en el futur i reclama la restitució als clients bancaris de totes les quantitats que s'hagin percebut amb la seva aplicació, amb efecte retroactiu i abonament d'interessos.

FONT: EUROPA PRESS

crossmenu