Desestimat el recurs d'apel·lació interposat pel banc popular contra la nul·litat de la clàusula sòl

La Justícia ha desestimat el recurs d'apel·lació que va interposar Banc Popular Espanyol contra la sentència del Jutjat del Mercantil núm. 3 d'Oviedo, de 23 de juny de 2014, que va condemnar al banc a declarar nul·la la clàusula sòl inclosa en el contracte que havia signat el client demandant.

D'aquesta manera, l'entitat havia de, a més d'eliminar la clàusula, tornar les quantitats cobrades en virtut de les clàusules declarades nul·les, amb la seva corresponents interessos legals meritats.

Per això, el banc va interposar un recurs d'apel·lació en el que va al·legar que "la conclusió a la qual arriba la resolució és errònia, ja que el control sobre la clàusula la nul·litat es pretenia en la demanda és de transparència i no de control d'equilibri i que, a més, s'havia vulnerat el criteri jurisprudencial estableix la sentència de Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013, pel que fa a la irretroactivitat de la declaració de nul·litat d'aquest tipus de clàusules ".

A més, va al·legar l'entitat bancària que "va lliurar a la prestatària una oferta vinculant que consta en el procediment signada per ella i que acredita a més una negociació prèvia i una completa informació sobre aquesta clàusula".

Amb tot, la sentència d'apel·lació conclou que no es compleixen els requisits legalment exigits perquè la clàusula quedi degudament incorporada al contracte i desestima, per tant, el recurs d'apel·lació interposat per Banc Popular Espanyol.

 Font: el cotidiano.es

crossmenu