Brussel·les recomana a la banca que aprovisioni davant la possible sentència del TJUE a favor de la retroactivitat de les clàusules sòl

El Banc Central Europeu i la Comissió Europea han sol·licitat a les entitats financeres que es preparin davant d'una possible sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les clàusules sòl que els obligui a retornar totes les quantitats des de la signatura de les hipoteques, en lloc des de la primera Sentència del Tribunal Suprem que va declarar abusives aquestes clàusules el 9 de maig de 2013 com ha vingut aplicant-se en Espanya. En aquest cas la xifra ascendiria fins als 7.600 milions segons el Banc d'Espanya.

El primer dictamen sobre aquesta Sentència serà el 12 de juliol, data en la qual l'advocat general del Tribunal de Justícia de la UE emetrà el seu informe sobre la retroactivitat de la nul·litat de les clàusules sòl declarades abusives. Si bé aquest no és vinculant, en el 90% dels casos la Sentència posterior ha donat suport l'informe de l'advocat general.

No obstant això, no serà fins a finals del present any quan es dicti la sentència que decideixi finalment si la devolució de les quantitats s'ha de calcular des del 9 de maig de 2013 o des de l'inici del contracte hipotecari, ja que trigarà entre 2 i 4 mesos després de la publicació de l'informe de l'advocat general.

Des de Brussel·les recomanen que davant l'impacte que la devolució d'aquestes quantitats podria generar, les entitats que puguin quedar afectades es proveeixin dels fons per estar preparades i fer front a aquesta.

Així mateix, en el seu cinquè informe postprograma del rescat bancari elaborat per les dues institucions, reconeixen que el sector financer nacional roman relativament estable. No obstant això, recomana elaborar un pla de privatització de les entitats Bankia i BMN, amb un calendari concret i estructurat. I adverteix que encara hi ha incerteses legals que podrien tenir un impacte significatiu en el sector.

Font: Economist and Jurist

crossmenu