Entrades

Important precedent. L’audiència provincial de Barcelona anul·la la compra d’accions del Banc Popular i el client recupera 25.500 euros

Molts accionistes i els seus advocats estaven esperant una sentència per part de l’Audiència Provincial de Barcelona que es pronunciés per primera vegada sobre l’ampliació de capital del Banc Popular. Doncs bé, la resolució esperada ja ha arribat amb la Sentència de data 17 de gener del 2019. En aquesta Sentència examina la compra el 20 de juny de 2016 per part d’un accionista de 22.438 accions en l’ampliació de capital, 28.047,50 euros.

El fullet de l’ampliació era irreal

El Tribunal condemna al Banc Popular, ara Banc de Santander, a tornar els 28.047,50 euros invertits, més els interessos legals des de la inversió, perquè la situació financera que es reflectia en el fullet informatiu no es corresponia amb la situació econòmica financera real.

El fullet informatiu feia preveure una millora de la situació financera i no la situació d’insolvència que es va produir en menys d’un any.

Via oberta per començar a demanar al banc

La importància d’aquesta sentència, per a les demandes ja presentades o per a les reclamacions que es presentin en un futur, és palmària, ja que els jutjats de primera instància que examinin nous casos sobre accions del Banc Popular solen prendre com a referència les resolucions de l’òrgan superior com aquesta Sentència de l’Audiència Provincial que acabem d’analitzar.

Font: Lluís Ferrer de Nin, advocat de Ferrer Advocats

Jutjats especialitzats en clàusules sòl han ingressat gairebé 16.000 demandes en un mes

Els jutjats de primera instància habilitats en cada província per gestionar els litigis relacionats amb les clàusules sòl van registrar prop de 16.000 demandes (15.801) al juny, segons l’última actualització del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Segons ha informat l’òrgan de govern dels jutges en un comunicat, es preveu que en el transcurs d’un any els jutjats de primera instància especialitzades en clàusules sòl rebin més de 190.000 demandes sobre les clàusules hipotecàries abusives.

Madrid, Barcelona i València són les províncies que més demandes han ingressat en el primer mes de funcionament. La capital ha rebut 2.803 demandes, seguides de les 1.033 de la ciutat comtal i les 834 de València.

Mentrestant, els jutjats de Cantàbria (185), la Rioja (105), Ceuta (13) i Melilla (2) són les que menys demandes han registrat. Els ciutadans van presentar més de 500 demandes en altres províncies com Jaén, Màlaga, Sevilla, Saragossa i Biscaia.

Pla d’urgència

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 21 de desembre de 2016 a relació amb les clàusules sòl, el CGPJ va posar en marxa un pla d’urgència davant el previsible augment de litigis. El pla es va posar en funcionament l’1 de juny de 2017 que consisteix en l’especialització d’un jutjat de primera instància per província a la península i un a cadascuna de les principals illes dels arxipèlags canari i balear.

Per posar en marxa aquest pla, l’òrgan de govern dels jutges va mantenir reunions amb els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia, amb una representació dels jutges degans, amb el Ministeri de Justícia i comunitats autònomes amb competències transferides en aquesta matèria. L’objectiu era coordinar les mesures previstes i avaluar les possibles necessitats.

La primera reunió va tenir lloc el passat 31 de maig, on hi va haver un compromís per part de totes les administracions a col·laborar en aquest pla d’urgència. Un mes més tard, segons indica el CGPJ, els jutges degans van exposar com ha estat el funcionament dels jutjats especialitzats en els seus respectius territoris durant el primer mes de funcionament, així com les mesures de reforç que haurien d’adoptar.

Tant la comissió de coordinació com els jutges degans estan citats de nou el proper mes de setembre.

Demandes registrades en els jutjats especialitzats entre l’1 i el 30 de juny

 • Total ANDALUSIA
 • Total ARAGÓ
 • Total ASTÚRIES
 • Total BALEARS
 • Total CANÀRIES
 • Total CANTÀBRIA
 • Total CASTELLA-LM
 • Total C. I LLEÓ
 • Total CATALUNYA
 • Barcelona
 • Girona
 • Lleida
 • Tarragona
 • Total CEUTA
 • Total C. VALENCIANA
 • Total EXTREMADURA
 • Total GALÍCIA
 • Total MADRID
 • Total MELILLA
 • Total MÚRCIA
 • Total NAVARRA
 • Total PAÍS BASC
 • Total LA RIOJA
 • 3.319
 • 570
 • 359
 • 198
 • 765
 • 185
 • 670
 • 1.471
 • 1.293
 • 1.033
 • 99
 • 38
 • 123
 • 13
 • 1.411
 • 687
 • 737
 • 2.803
 • 2
 • 271
 • 212
 • 730
 • 105

Font: Confilegal.com