Clàusules sòl

Milers de clàusules sòl es podrien eliminar i suposar un estalvi d’uns 150-200€ mensuals. FERRER ADVOCATS li descobreix algunes de les seves claus…

Llegir més

Accions Bankia

Milers de persones van invertir els seus estalvis en accions Bankia i han vist com s’han perdut gairebé tots els diners, amb baixades de valor a la borsa de fins al 95%…

Llegir més

Preferents i Subordinades

Si té contractades participacions preferents i està decidit a reclamar al banc o caixa, compti amb els nostres advocats per interposar la corresponent demanda judicial.

Llegir més

Divorcis i Família

Separacions i divorcis, modificació de mesures, liquidacions règims matrimonials, impagaments pensions d’aliments, execucions, incapacitats i emancipacions, custòdies compartides.

Llegir més

Accident trànsit i caigudes

Advocats especialistes en accidents de circulació. Càlcul de la indemnització. Col·laboració amb els millors metges especialistes. Honoraris advocat al final de la reclamació…

Llegir més

Herències i succecions.

Assessorament en la redacció de testaments, certificat d’ultimes voluntats, liquidació impost de successions, declaració notarial i judicial d’hereus, reclamació de legítimes…

Llegir més

Concursal i Societats

Constitució de Societades anònima i limitada. Compravenda participacions. Fusions, Consurs creditors, suspensió pagaments o fallida. Participacions preferents, dissolució i liquidació.

Llegir més

Penal

Advocat penalista amb experiència davant la Jurisdicció penal, tant com acusació i com a defensa. Estafa, violacions, tràfic de drogues, alcoholèmies, carnet punts, robatoris…

Llegir més

Defectes constructius

Especialistes defectes de la construcció o patologies constructives, preparació de demanda contra constructor, promotora, arquitecte, aparellador, enginyer…

Llegir més

Arrendaments urbans

Tenim advocats que coneixen la Llei d’Arrendament Urbans i respondran aquelles preguntes que propietari o inquilí ens formulin sobre arrendaments urbans…

Llegir més

Negligències mèdiques

Quan el nostre client ha patit com a pacient una negligència mèdica, el nostre despatx FERRER ADVOCATS li oferirà un advocat i un metge especialista per analitzar…

Llegir més

Dret civil

Tenim un departament especialitzat en dret i responsabilitat civil per solucionar tot tipus d’assumptes i conflictes entre particulars, o entre particulars i empreses…

Llegir més