Despeses d’hipoteca que pots reclamar via judicial

Aquestes són les quantitats aproximades que pots reclamar via judicial per despeses d’hipoteca.

El Tribunal Suprem ha fallat a favor de la banca en la pugna per saber qui ha d’assumir el pagament de l’impost de constitució de la hipoteca. L’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) ha d’abonar el client, mentre que el banc també tindrà un cost (petit): el timbre dels documents notarials s’abonarà a mitges i les còpies de la hipoteca, qui les sol·liciti.

 • Banc
 • Quantitat mitja reclamada total
 • Quantitat mitja reclamada sense AJD
 • % reclamable després de la sentència

 • BMN
 • Banc Popular
 • Banc Sabadel
 • Banc Santander
 • Bankia
 • Bankinter
 • BBVA
 • CaixaBank
 • ING
 • 3.521,86 €
 • 3.611,62 €
 • 4.282,26 €
 • 4.211,49 €
 • 4.155,74 €
 • 4.364,56 €
 • 4.311,48 €
 • 3.724,70 €
 • 3.821,95 €
 • 1.813,99 €
 • 1.716,46 €
 • 1.831,14 €
 • 1.895,65 €
 • 1.778,11 €
 • 1.849,93 €
 • 2.049,13 €
 • 1.627,26 €
 • 2.183,51 €
 • 52%
 • 48%
 • 43%
 • 45%
 • 43%
 • 42%
 • 48%
 • 44%
 • 57%

Font: reclamador via idealista