El Suprem elimina onze swaps del Banc Santander

El Tribunal Suprem ha anul·lat 11 contractes de permuta financera de tipus d'interès, swap, subscrits per una firma irunesa amb el Banc Santander, a l'entendre que l'entitat no va oferir informació correcta i adequada sobre aquests productes a l'empresa.

El text confirma les resolucions prèvies emeses en el mateix sentit pel jutjat de Primera Instància 3 d’Irún i de la Secció Segona de la Audiència de Guipúscoa que igualment havien estat favorables als interessos de la companyia a l'entendre que s'havia produït un error en el consentiment en el moment de subscriure els swap. La sentència del Suprem rebutja així el recurs de cassació presentat pel Banco Santander, al qual també imposa el pagament de les costes processals.

D'aquesta manera l'escrit judicial declara la nul·litat dels contractes signats, anul·la tots els càrrecs i abonaments d'interessos swap, així com els impagaments de l'empresa i els interessos eventualment generats, quantitats que haguessin suposat per a l'empresa un cost d'uns 400.000 euros .

L'empresa no tindrà d'abonar a l'entitat impagaments i interessos que ascendeixen a uns 400.000 euros.

La resolució aclareix així mateix que la informació precontarctual oferta pel banc, a més de ser escassa induïa a confusió sobre la naturalesa del producte sobretot si es té en compte que es va presentar com una protecció davant la pujada del tipus d'interès i que la falta d'informació no va ser esmenada amb la signatura dels contractes que estaven redactats amb una terminologia que resultava difícilment comprensible fins i tot per persones tècniques en la matèria.

Font: Notícies de Guipúscoa

crossmenu