Interès de demora abusiu

El Tribunal Suprem ha declarat abusius els interessos de demora en els contractes de préstec -en els quals no hi hagi una garantia hipotecària- que superin en més de dos punts percentuals l'interès del propi préstec. Una sentència amb què el Tribunal Suprem ha fixat doctrina una vegada més contra clàusules abusives que s'estableixen en els contractes bancaris.

Com ocorregués amb les clàusules sòl, aquesta sentència obre als afectats una possibilitat per accedir a una indemnització per haver-se produït un abús bancari a través dels interessos de demora. Fernando Zunzunegui, Doctor en Dret, professor a la Universitat Carlos III de Madrid i expert en iAhorro.com ho té clar: "Tot consumidor al qual el banc hagi cobrat o li vagi a cobrar un interès moratori superior en dos punts al remuneratori té oberta la via judicial per a ser indemnitzat per greuge o limitar el pagament per mora al tipus fixat pel Suprem ".

Puc reclamar per interessos de demora excessius?

Una sentència que suavitza el "càstig" per als que no efectuen el pagament de les quotes del crèdit a temps. Però és possible que el cobrament d'aquests interessos de demora abusius ja s'hagin produït, és llavors quan ens preguntem ¿pot el client reclamar per ells encara que s'hagin produït amb anterioritat a la sentència?

"Els consumidors que s'hagin vist afectats pel cobrament d'un tipus d'interès moratori superior a l'establert en la Sentència poden demanar ser indemnitzats amb la diferència cobrada de més" explica Fernando Zunzunegui, això sí, "respectant els terminis de caducitat i prescripció de les accions "apunta. Es podria dir per tant que la Sentència del Tribunal Suprem podria tenir efecte retroactiu per als afectats pel cobrament d'un interès moratori abusiu.

Caldrà tenir en compte també com bé va apuntar Pau A. Monserrat en una entrevista digital per a El País, que "amb gairebé tota seguretat el banc no respondrà a les demandes de forma amistosa" el que suposarà haver d'acudir als tribunals -el que implica un cost que cal tenir present-.

La banca en contra d'aquesta decisió

A més de deixar d'ingressar una substanciosa quantitat per cada demora que es produeix, la banca està en contra d'aquesta decisió en considerar que d'aquesta manera s'està "castigant" a què fa front al pagament de les quotes del préstec cada mes sense caure en la demora en comptes de a què incorre en retards en els pagaments. En la sentència es pot veure com la banca -en aquest cas el Banc Santander- argumenta que una de les raons que expliquen aquest elevat interès de demora és que "serveix per reparar el dany produït al creditor i per estimular l'obligat al compliment regular del contracte ".

Però l'Alt Tribunal ho té clar i diu que aquest argument no el pot estimar perquè encara que el consumidor no hagi pagat en data, això no és motiu suficient perquè l'entitat interposi "qualssevol conseqüències a aquest incompliment contractual, sense respectar la proporcionalitat amb el prejudici que al professional causa tal incomplint ". D'aquí que aquesta clàusula sigui considerada legalment abusiva ja que és una penalització "desproporcionadament alta".

En opinió del professor Zunzunegui, es tracta d'una sentència agredolça per a banca i clients ja que "d'una banda limita els interessos moratoris, la qual cosa posa límit al que la banca pot arribar a cobrar per aquest concepte, però d'altra banda garanteix a la banca el cobrament d'uns interessos moratoris equivalents al remuneratori pactat en el contracte més dos punts ". La decisió de l'Alt Tribunal suposa "acabar amb el risc per a la banca de sentències que davant l'abús eliminaven l'interès moratori o el limitaven a l'interès legal" assenyala l'expert.

Font: Cinco Días

crossmenu