Dret concursal

El dret d'un comprador d'habitatge sobre plànol a rebre l'immoble tal com es va obligar en virtut d'un contracte de compravenda amb la promotora "no és un crèdit concursal ordinari, ni pot incloure's en la llista de creditors", segons la sentència del Jutjat Mercantil núm. 1 de Bilbao, de data 21 de setembre de 2009 .

En la majoria d'ocasions, la categoria de crèdit concursal ordinari significa una mala notícia pel comprador, ja que abans es farà el pagament d'altres crèdits. Per això, el Magistrat Jutge Rodríguez Achutegui, entén que el comprador ha de seguir atenent el preu en els terminis previstos per a no incórrer en incompliment, tenint igualment el venedor l'obligació de continuar l'edificació, a càrrec de la massa, en compliment de les seves obligacions contractuals, situació que la doctrina ha definit com "contracte de la massa". A més, és el més lògic ja que, lluny de congelar l'activitat de la promotora, el seguir amb la seva activitat suposa, en ocasions, un benefici per al concurs.

En el cas que la promotora no continuï la construcció, la Sentència planteja que, després de declarat el concurs, si la mateixa no complís amb la seva obligació de lliurament de l'habitatge, el comprador tindria via lliure per a interposar una demanda incidental contra ella, instant la resolució del contracte per incompliment amb sol·licitud d'indemnització de danys i perjudicis. De recaure sentència estimatòria, aquesta indemnització tindria la consideració de crèdit contra la massa, qualificació de crèdit molt més avantatjosa que la de crèdit concursal.

crossmenu