Bankia haurà de tornar 350.000 euros de subordinades

El Jutjat de primera Instància número 13 de Bilbao ha condemnat a Bankia a retornar, per "vici de consentiment", els 350.000 euros que va desemborsar un particular que va comprar al maig de 2009 obligacions subordinades de Bancaja. En una sentència amb data de 12 de maig de 2014, la jutge estima íntegrament la demanda i declara la nul·litat de l'ordre de subscripció així com del contracte tipus de dipòsit i administració de valors subscrit el dia anterior, i de les operacions realitzades amb posterioritat de bescanvi per accions de Bankia i venda de les mateixes amb data 29 de maig de 2013.

Per això, condemna a Bankia a tornar al comprador la quantitat invertida, amb els interessos legals des de la contractació, deduïdes les quantitats rebudes per rendiments de les obligacions subordinades, alhora que imposa al banc el pagament de les costes del procediment.

La decisió rebutja l'al·legació del banc que el comprador no va llegir els documents i signar sense saber el que feia, assenyalant que "no pot imputar falta de diligència en obtenir informació, quan aquest deure és de l'entitat". Per això, la jutge estima que per la naturalesa complexa del producte i l'absència d'experiència del comprador en productes similars, sent un client minorista de perfil inversor "conservador", que accedia per primera vegada a aquest tipus de productes, el banc "havia d'extremar les precaucions a l'hora de subministrar informació".

Font: El País

crossmenu