Accidents de trànsit

Accidents de trànsit

Des de Ferrer Advocats, creiem que és molt convenient recórrer a un advocat independent i especialista en accidents de trànsit que conegui els tràmits que cal seguir.

Si així ho decideix, l’advocat realitzarà tots els tràmits per informar a l’entitat asseguradora. En cas de reclamació extrajudicial els honoraris es liquiden a l’advocat una vegada vostè ha rebut la indemnització, aquests són del 10% al 15% de les indemnitzacions obtingudes.

La valoració de les indemnitzacions per danys personals es mesura pel barem pertinent i que està publicat al BOE, Llei 21/2007, de 12 de Juliol de 2007. Aquest barem s’actualitza cada any i per tant varia el valor econòmic que ha de donar-se a les indemnitzacions depenent de factors com els dies impeditius i no impeditius, seqüeles, dies d’hospitalització i altres factors de correcció aplicables a les seqüeles.

Des de la data de l’accident tenim sis mesos si volem recórrer per la via penal, i un any des de l’estabilització de les lesions si hem de recórrer per la via civil.

Si es tracta d’un menor d’edat, la denúncia l’ha de fer el seu representant legal. En els casos en els quals la víctima no està en condicions o els casos de defunció, ho pot fer el familiar més proper.

[av_hr ]

Notícies relacionades:

crossmenu