El Tribunal Suprem dóna suport anul·lar la compra d’accions de Bankia per oferir dades falses en la sortida a borsa.

Bankia ja pot donar per perdudes les demandes. El Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dimecres els recursos presentats per l’entitat contra dues sentències que van declarar la nul·litat de les ordres de subscripció d’accions per part de minoristes per estimar que el fullet de sortida a borsa contenia informació que no reflectia la situació econòmica real de Bankia.

La decisió ha estat adoptada pel Ple de la Sala Civil de forma unànime i suposa un suport a les declaracions de nul·litat de milers d’ordres de compra que estan sent tramitades en jutjats de tot Espanya. “Hi va haver error en el consentiment per part dels adquirents causa de les greus inexactituds del fullet de l’oferta pública”, conclouen els magistrats del Suprem, que per primera vegada examinaven l’assumpte.

Els dos casos avalats per l’Alt Tribunal havien estat examinats per les audiències provincials de València i Oviedo. La primera de les resolucions va ser dictada per la de València fa ara un any i va corregir la decisió inicial del jutge de donar la raó a Bankia. Per contra, va declarar la nul·litat de la compra d’accions i va ordenar la devolució dels fons amb els interessos legals corresponents.

“La incorrecció, inexactitud o els errors comptables sobre aquestes dades publicitcades en el butlletí, ens porta a concloure que la informació econòmica, financera i comptable divulgada al públic subscriptor, va resultar inexacta i incorrecta, en aspectes rellevants, primordials i substancials com són els beneficis i les pèrdues de la societat emissora “, deia aquesta sentència avalada ara pel Suprem.

En la mateixa línia va ser la resolució, ara ja ferma, de l’Audiència d’Oviedo: “El que s’ha exposat porta a la conclusió, com ja ho va fer el jutjador d’instància en la seva resolució, que la informació portada a efecte en l’oferta pública per la entitat demandada va resultar incorrecta i   poc veraç en aspectes rellevants, donant aparença d ‘una solvència que no es corresponia amb la realitat de la seva situació financera “.

El revés del Suprem a Bankia ha estat doble. Abans de confirmar les sentències, els magistrats han rebutjat la sol·licitud de l’entitat que totes les causes civils d’aquest tipus quedaran congelades fins que es dirimís la causa penal oberta a l’Audiència Nacional per la sortida a borsa, en què estan imputats Rodrigo estona i altres responsables de l’entitat.

La decisió de rebutjar l’aplicació de l’anomenada prejudicialitat penal suposa que el Suprem desvincula les sentències que ordenen a Bankia a tornar els fons del resultat que pugui tenir penalment la investigació de l’Audiència. Encara que aquesta s’arxivés, els accionistes podrien seguir reclamant els seus diners.

El Ple de la Sala Civil, que presideix el magistrat Francisco Marín Castán, ha comunicat únicament el sentit de la seva decisió. El contingut detallat de les sentències es coneixerà en els pròxims dies.

Font: EL MUNDO

10 preguntes sobre les clàusules sòl

Si encara tens dubtes sobre les clàusules sòl, aquí van algunes claus per conèixer per què hi ha condicions de la seva hipoteca que impedeixen que et beneficies dels tipus d’interès en mínims. Segons dades del Banc d’Espanya, els crèdits hipotecaris que inclouen clàusules sòl superen els 3 milions d’operacions.

A l’espera de conèixer l’última sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), cal acudir als tribunals per denunciar el caràcter abusiu d’aquest tipus de clàusules. El Tribunal Suprem les va titllar d’abusives i il·legals en 2013 si eren opaques i poc informatives i, el 2015, va oferir una altra sentència amb la retroactivitat limitada a la data de la primera sentència de maig de 2013. Tot i així, hi ha jutjats que van més enllà i han sentenciat amb retroactivitat total des de la data de la signatura de la hipoteca.

Què és una clàusula sòl?

És una condició hipotecària que estableix un mínim a pagar en les quotes de la hipoteca encara que els interessos que s’han acordat amb el banc, generalment l’euríbor, estiguin per sota.

En moltes escriptures del préstec no apareixen expressament les paraules ‘clàusula sòl’, de manera que molts usuaris desconeixen que se’ls està aplicant. Cal revisar l’apartat de ‘Interessos’ del contracte.

Com sé si tinc una clàusula sòl en la meva hipoteca?

Si segueixes pagant el mateix mes a mes en la quota fins i tot quan et toca revisió semestral o anual, és probable que tingui una clàusula terra. Una hipoteca subscrita a interès variable ha de reflectir la baixada actual de l’euríbor, l’índex de referència per a la majoria de les hipoteques espanyoles, que actualment es troba en mínims històrics.

És la meva clàusula sòl il·legal?

Una clàusula sòl pot declarar nul·la en aquells casos en què s’entengui que hi ha hagut falta de transparència, o un clar desequilibri en les clàusules del contracte. Ha de passar algun d’aquests supòsits:

  1. Quan en el contracte hagi una clàusula sòl, però no hi hagi una clàusula sostre o aquesta última sigui excessivament alta.
  2. Quan la clàusula no aparegués en l’oferta vinculant prèvia. És a dir, si hi ha diferències entre el signat i que s’ha pactat anteriorment.
  3. Quan el client no hagi estat informat de manera clara per l’entitat en el moment de l’escripturació del préstec.

¿Ha de meu banc anul·lar el meu clàusula sòl?

Sempre i quan no es compleixen els criteris de transparència en la seva comercialització, la clàusula està sent anul·lada pels tribunals.

Ha de tornar-me els diners de més el meu banc?

El Tribunal Suprem en sentència de 2015 estableix que els consumidors poden demanar la devolució de les quantitats cobrades de més a partir del 9 de maig de 2013 a endavant.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de pronunciar pròximament sobre l’informe presentat pels advocats de la Comissió Europea, en el qual consideren que els bancs han de reintegrar els imports cobrats de més en les hipoteques amb clàusules sòl des del moment de la signatura.

Per què el meu banc no em torna la totalitat de les quantitats?

Perquè el banc retorni els diners cobrats indegudament ha d’haver una sentència favorable per a això. Els bancs no retornen els diners cobrats indegudament si no és mitjançant sentència, en la gran majoria dels casos. Pel que els afectats han d’acudir als tribunals.

Puc reclamar els diners cobrats de més si el meu banc ja ha anul·lat la clàusula terra de la meva hipoteca?

Sí, sempre que no fermes amb el banc cap document que suposi la renúncia a la retroactivitat. Tot i que el dictamen del TJUE sigui favorable al consumidor, no podràs reclamar al banc si has renunciat, fins i tot per desconeixement. S’aconsella no pactar res amb l’entitat financera i acudir a professionals que assessoren.

Què he de fer si el meu banc m’ofereix un canvi de condicions en la meva hipoteca?

En cap cas s’ha d’acceptar una rebaixa ni un canvi en les condicions. L’eliminació de les clàusules sòl de les hipoteques és un fet que no eximeix els bancs de tornar els diners cobrats indegudament, per ara, des del 9 de maig de 2013.

Com puc reclamar?

Es recomana acudir a professionals i advocats especialitzats, per denunciar els fets i iniciar el procés legal.

Quant dura un procés de reclamació? Quina probabilitat tinc de guanyar la meva reclamació?

De mitjana, una reclamació dura uns 12 mesos. La gran majoria de clàusules sòl de les hipoteques a Espanya són anul·lables davant els jutjats perquè no hi va haver informació clara i comprensible per part dels bancs quan es van incloure en els contractes.

Font: idealista