Concurso de acreedores

FAGOR en situació de preconcurs de creditors

Fagor afirma que seguirà fent gestions per obtenir finançament tot i el rebuig de la Corporació Mondragón, que argumenta que la situació no és favorable i que es podria veure obligada a presentar preconcurs de creditors.

Si Fagor no aconsegueix altres vies de finançament, es veurà obligada a declarar-se en fallida a Espanya i a França després que el seu filial Fagor MASTERCOOK s’hagi acollit a la llei concursal.

No obstant, Fagor considerarà el pla de viabilitat amb el que permetria salvar l’empresa d’electrodomèstics, però la cooperativa no està disposada a elaborar un projecte que no sigui el que s’ha presentat a les institucions i a la corporació.

El Govern basc no ha precisat “que part del pla de viabilitat és la que no queda clara” “nosaltres no estem treballant en un altre pla de viabilitat”, ha transmès la signatura industrial a Europa Press.

Juzgados de Mataró

El Jutjat especial de Les Preferents: Mataró

A Mataró funciona des de fa ja diversos mesos un jutjat de primera instància situat al carrer Alcalde Abril número 24, creat especialment per a les demandes relacionades amb participacions preferents o subordinades i altres productes financers considerats d’alt risc.

El jutjat de reforç de Mataró resoldrà de manera ràpida i especialitzada, els assumptes relacionats amb aquest tipus de producte, que a Mataró i rodalies, va comercialitzar Caixa Laietana, (avui absorbida per Bankia) a través d’una societat denominada Caixa Laietana Societat de Participacions Preferents, SAU, una entitat amb molta presència i coneixement dels veïns de Mataró i el Maresme.

Aquest producte d’inversió d’altíssim risc i ofert amb poca informació i claredat ha posat entre les cordes no només a Caixa Laietana, sinó a altres bancs com el BBVA i també a Catalunya Caixa entre altres entitats.

Els demandants sobre preferents demanen una sentència que anul·li el contracte amb la posterior devolució dels diners que van invertir més els interessos en tot el període com a indemnització. Els diferents advocats que porten les demandes es basen en l’argument que és un producte inadequat per a un perfil conservador davant l’altíssim risc que comporta la inversió i la manca de coneixement dels afectats per preferents.

Notícies relacionades:

El Tribunal Suprem declara la nul·litat de les clàusules sòl

El Tribunal Suprem declara la nul·litat de les clàusules sòl. Considera que la forma en què han estat redactades les clàusules sòl poden portar a declarar la nul·litat per la seva falta de transparència.

Ja són diverses les resolucions judicials que donen la raó al client i obliguen al seu banc a tornar els diners cobrats per l’aplicació de la clàusula sòl en la hipoteca, audiències provincials i jutjats de diverses ciutats estan fallant a favor de l’usuari obrint una via a que altres hipotecats puguin recuperar els diners de més que van abonar per la clàusula sòl.

COM RECLAMAR?

La primera acció seria arribar a un acord amb l’entitat financera perquè suprimeixi la clàusula sòl i reintegri les quantitats per sobre de l’Euribor que abonament per aquest concepte. En cas de no obtenir una resposta positiva quedaria recórrer a la via judicial contractant un advocat i presentant una demanda.

QUÈ SUPOSA LLAVORS LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM?

El plantejament que realitza suposa que no totes les clàusula sòl són iguals però ha exigit importants requisits de transparència que ens permet afirmar que la gran majoria podrien ser anul·lades ja que la manca de transparència consisteix en no facilitar la mateixa informació sobre les condicions relatives al tipus d’interès i a la clàusula sòl.

Els afectats per la clàusula sòl poden plantejar la seva reclamació i fer valdre els seus drets judicialment, s’han dictat diverses sentències posteriors a la resolució del TS que anul·len les clàusules imposant a les entitats la restitució dels interessos pagats indegudament.

El poder judicial rebutja la custòdia compartida de Gallardón

El poder judicial rebutja la custòdia compartida de Gallardón. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) rebutja la mesura proposada pel Govern en el projecte de llei impulsat pel ministre de Justícia, Alberto Ruiz – Gallardón,  en la qual plantejaven que els jutges poguessin imposar la custòdia compartida dels fills, en els casos de separacions i divorcis, encara que els pares s’oposin, si consideren que és el millor per als menors.

Actualment, la possibilitat d’establir la custòdia compartida té un caràcter excepcional, segons el que recull el codi civil,  però, el CGPJ, creu que aquesta possibilitat pot originar situacions problemàtiques ni que serveixi perquè els pares puguin exercir de millor manera les funcions pròpies de la guarda i custòdia.

Per tant l’informe considera que s’hauria de mantenir la regulació actual sobre aquest aspecte, de manera que els pares puguin pactar el que estimen pertinent, tret que el que  s’hagi acordat sigui perjudicial per als fills.

En relació amb la guarda i custòdia, considera que l’avantprojecte incorpora uns criteris legals als quals el jutge haurà d’estar subjecte per resoldre aquests aspectes i que s’ajustin al criteri fixat per la doctrina jurisprudencial.

Notícies relacionades:

Alquiler

Qui paga què en un habitatge de lloguer?

Ferrer Advocats respon a alguns dubtes sobre qui paga què en un habitatge de lloguer, si el propietari o l’inquilí.

Segons el publicat al BOE, la repartició de les factures és una qüestió que es pacta de manera lliure entre el llogater i el propietari de l’habitatge, però per norma general sempre que el contracte no ho estableixi de manera diferent es distribueix de la manera següent:

SUBMINISTRAMENTS BÀSICS (LLUM, AIGUA I GAS PRINCIPALMENT)

Aquest és el cas més clar de les despeses, les factures dels subministraments van a càrrec de l’arrendatari (inquilí),  ja que serà qui farà un consum directe d’aquests subministraments.

QUOTES DE LA COMUNITAT DE VEÏNS

En general acostuma a pagar l’arrendador (propietari de l’habitatge), doncs l’inquilí no té potestat ni veu ni vot en les reunions comunitàries pel que és una partida que no ha de pagar, una altra cosa és que el propietari la inclogui de manera indirecta en la renda mensual del lloguer.

TAXA D’ESCOMBRARIES

La taxa d’escombraries li correspon pagar a l’inquilí per ser aquest el que gaudeix del pis i per tant es beneficia del servei.

AVARIES

Totes les reparacions que siguin necessària perquè l’habitatge tingui les condicions d’habitabilitat són a càrrec del propietari,  les considerades “petites avaries” així com el canvi de bombetes, filtres, etc, aniran a càrrec del llogater. Si parlem del manteniment i les avaries de la caldera les reparacions les ha d’abonar el propietari de l’habitatge sempre que no estigui especificat el contrari en el contracte com pot ser el mal ús d’aquest tipus d’instal·lacions per part del llogater, llavors seria aquest qui pagaria la reparació.

ASSEGURANÇA DE L’HABITATGE

S’entén que si cobreix el continent li correspon pagar al propietari, una altra cosa és l’assegurança de contingut, és a dir tot allò que cobreix els mobles, electrodomèstics i el contingut intern de l’habitatge que en aquest cas ho hauria de pagar l’inquilí.

IBI

Aquest impost sobre béns immobles correspon a la propietat, es paga per tenir una propietat i és lògic que ho aboni el propietari.

Euro

Preferents Bankia: és possible recuperar tots els seus diners

Preferents Bankia: és possible recuperar tots els seus diners. Bankia, Caixa Catalunya, Caixa Laietana i altres van vendre milions d’euros en preferents i deute subordinat, des de llavors el drama està servit, i hem vist des de gent gran, parelles, estudiants, inversors, analfabets i múltiples classes de persones a les que se’ls va vendre el “producte” sense la menor informació o explicació del que estaven comprant i dels riscos als quals s’estaven sotmetent a fer-ho, confiant en l’assessor de l’entitat bancària que, en la majoria dels casos, perseguia un lucre personal a la recerca de la corresponent comissió.

Cal subratllar als afectats que és possible recuperar la totalitat de la inversió recorrent al sistema judicial com a vehicle prioritari .

SISTEMA DE RECLAMACIÓ PER VIA ARBITRATGE I PER VIA JUDICIAL

L’arbitratge és un mètode privat per a poder solucionar conflictes on les parts interessades se sotmeten a la decisió o tutela d’un tercer, l'”àrbitre“.

El procés de l’arbitratge de Bankia no funciona exactament d’aquesta manera ja que no és un arbitratge equitatiu en el qual les dues parts estan d’acord en esmenar un problema mitjançant un àrbitre, sinó que s’ha estimat que només el 37% dels preferentistes i dels que posseeixen deute subordinat de Bankia , recuperen els seus diners via arbitratge.
Per poder entendre aquest sistema hem de tenir en compte que les primeres tandes d’arbitratge es van resoldre de manera positiva per a aquells clients que tenien quanties inferiors a 4000€ . Per quanties superiors a 4000€ el tràmit es complica substancialment .

FERRER ADVOCATS LI RECOMANA PER VIA JUDICIAL

La via judicial està guanyant gairebé tots els judicis amb quantitats que arriben als 200.000€, pel que entenem que si vostè té quantitats superiors a 4.000€ el millor sistema és la via judicial, doncs mitjançant la via d’arbitratge és molt possible que no li donin la raó.

Està clar que el perfil dels clients tant de preferent com de deute subordinat als quals convé actuar per via judicial són tots aquells que van ser enganyats des del principi amb comptes que no eren certes i sense la informació ni la preparació adequada en subscriure un producte tan complex i de tan difícil entesa fins i tot per alguns experts.

Notícies relacionades: